Spotkanie dla rolników - Gospodarka nawozowa a ochrona wód

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zaprasza rolników z województwa dolnośląskiego na spotkania na tematy:

  • Obowiązki rolników wynikające z nowych regulacji prawnych – dokumentacja działań, system opłat i kontroli (aktualizacja programu),
  • Bilansowanie azotu w gospodarstwie,
  • Przygotowanie planów nawozowych,
  • Obliczanie stanu średniorocznego zwierząt i Dużych Jednostek Przeliczeniowych różnych grup zwierząt gospodarskich,
  • Obliczanie powierzchni płyt obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowicę,
  • Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych,
  • Możliwości pozyskania finasowania na inwestycje w ramach PROW.

Spotkania odbędą się w trzech lokalizacjach:

Adres miejsca spotkania Data
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu,  obiekt hotelowy AGRO ul. Zwycięska 4, 53-033 Wrocław 02.06.2023
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, 
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica
20.06.2023
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie, 
ul. Reja 8, 59-225 Chojnów
22.06.2023

Docelowa wielkość grupy : 25 osób

Zgłoszenia przyjmujemy w formie:

•    elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan karty zgłoszeniowej przesłany na adres e-mail: alicja.kubisz@dodr.pl, maksymilian.zaba@dodr.pl 
•    osobiście lub listownie na adres DODR, ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław (liczy się data wpływu) z dopiskiem: karta zgłoszenia gospodarka nawozowa

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
tel. 71 339 80 21 wew. 181, 185, 219