Szkolenie - Rolnictwo zrównoważone w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

W czwartek 20 kwietnia, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie na temat zrównoważonego rolnictwa, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W wydarzeniu wzięli udział rolnicy, przedsiębiorcy rolni i doradcy.

Wykład rozpoczynający zaprezentował Marek Krysztoforski z CDR Oddział w Radomiu, który przedstawił nowe rodzaje wsparcia w ramach płatności bezpośrednich. Omawiając poszczególne ekoschematy, zwracał uwagę na możliwości ich zastosowania w konwencjonalnych i ekologicznych gospodarstwach rolnych. 

Interwencje rolno-środowisko-klimatyczne, zaprezentowane przez Monikę Miniewską z DODR, dotyczyły nowych, pięcioletnich zobowiązań w ramach WPR na lata 2023-2027.

Dr inż. Aneta Lisowska z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB w Krakowie przedstawiła problematykę ograniczania strat wody na obszarach wiejskich. Zwróciła uwagę na rolę Lokalnych Partnerstw Wodnych i ich działania oraz pokazała techniczne rozwiązania. 

Nowoczesne sposoby nawożenia omówiła z kolei dr inż. Agnieszka Kowalczyk z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB w Krakowie. Skupiła się na różnorodnych dodatkach doglebowych, którym celem jest ograniczenie strat nawozowych. Wykazała też ich wpływ na zmniejszanie erozji gleb.

Dr inż. Beata Grabowska-Polanowska z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB w Krakowie kontynuowała zagadnienie współczesnych sposobów nawożenia. Omówiła również rolę i sposoby skarmiania zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i amoniaku. 

Podczas spotkania i panelu dyskusyjnego rolnicy zadawali pytania. Podejmowano rozmowy na temat ekoschematów, interwencji, sposobów łączenia różnych wariantów czy wyboru pakietów w kampanii wnioskowej 2023. Dyskusja dotyczyła też nawożenia i doświadczeń dolnośląskich rolników.

Alicja Kubisz, DODR