Marcowe warsztaty - Rok w winnicy

We wtorek, 14 marca w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zorganizowano profesjonalne warsztaty winiarskie „Rok w winnicy”. To pierwsze z cyklu czterech jednodniowych warsztatów, zaplanowanych na ten rok.

W pierwszej części kierownik katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dr inż. Marta Czaplicka, specjalizująca się w tematyce winiarstwa na Dolnym Śląsku, omówiła systemy prowadzenia winnicy oraz systemy jakości żywności. „Jakość Tradycja” to system, w którym do produkcji używa się wyłącznie surowców, których pochodzenie jest identyfikowalne i które nie zawierają komponentów GMO. Omówione zostały także Krajowe Systemy Jakości Żywności, takie jak System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) – mięso drobiowe, wieprzowe, wędliny wieprzowo-wołowe, System Quality Meat Program (QMP) – wołowina i młoda wołowina oraz System Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System), Produkt Polski, a także systemy unijne.

W kolejnej części warsztatów dr inż. Marta Czaplicka przybliżyła uczestnikom tematykę produkcji wina ekologicznego. Przedstawiła wymagania, jakie musi spełniać winnica (owoce pochodzące z uprawy ekologicznej (95%), zastosowanie ekologicznych drożdży oraz dozwolone siarkowanie, ekologiczne dodatki i ekologiczne filtry) oraz przepisy unijne, regulujące produkcję wina. O tym, co zakazane, a co dozwolone w ekologicznej produkcji mówi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r., zwane również aktem podstawowym. Określa ono przepisy dotyczące produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

Podczas spotkania, o systemach cięcia i sposobach prowadzenia winnicy opowiedział pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego oraz współwłaściciel winnicy Kacper Parypa. Uczestnicy mieli także okazję praktycznego rozwinięcia tematu, bowiem podczas warsztatów przeprowadzono cięcie winorośli w winnicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przy ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu.

Dr inż. Janusz Mazurek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, omówił planowanie wiosennego nawożenia winnicy. Poruszono temat uprawy gleby w winnicy na dwa sposoby.. Pierwszy z nich to pozostawienie gleby przez cały rok w tzw. czarnym ugorze, drugi polega na zadarnieniu lub zazielenianiu międzyrzędzi, poprzez ich trwałe albo czasowe obsiewanie roślinami okrywowymi. 

W dalszej części prowadzący przedstawił zasady wiosennego nawożenia winnic azotem, potasem, magnezem i fosforem oraz jego wpływu na jakość owoców i wina. Skupił się także na wiosennej ochronie winnic.

Uczestnikami warsztatów byli rolnicy, winiarze, mieszkańcy obszarów wiejskich, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele doradztwa rolniczego, osoby zainteresowane podejmowaniem i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Izabela Michniewicz DODR
Katarzyna Cymbała DODR