Szkolenia: Warunkowość – podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich

Zapraszamy na szkolenia dla rolników, realizowane w ramach porozumienia o współpracy między trzema rolniczymi instytucjami – Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Dolnośląskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dolnośląską Izbą Rolniczą. 

Szkolenia organizowane na terenie całego Dolnego Śląska mają przygotować dolnośląskich rolników do wykorzystania możliwości, jakie stwarzają rozwiązania zaplanowane w Planie Strategicznym  dla WPR, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ekoschematów, obowiązujących od tego roku.