Bezpłatne programy doradcze dla rolników. Zachęcamy do współpracy z doradcą DODR.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu został beneficjentem poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020.”

Będziemy realizować trzyletnie programy doradcze w gospodarstwach rolnych na terenie Dolnego Śląska.

Programy te będą realizowane bez pobierania jakichkolwiek opłat od odbiorców usług doradczych czyli rolników.

Każdy trzyletni program doradczy, realizowany w ramach zamówienia, zawiera 3 usługi doradcze, które będą realizowane zgodnie z metodykami doradzania opracowanymi przez Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie.

Każdy rolnik otrzyma pomoc w analizie sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego. W trakcie trwania programu, doradca będzie poprowadził  rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów.

W zależności od potrzeb rolnika doradca pomoże w:

  • ocenie stopnia dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności.
  • przeanalizowaniu możliwości  rozwoju  poprzez przeprowadzenie planu modernizacji lub restrukturyzacji gospodarstwa.
  • w dostosowaniu gospodarstwa do sytemu rolnictwa ekologicznego.
  • uczestnictwie w systemach jakości.
  • integrowanej ochronie roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów.

 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy naszych doradców.