Partnerzy projektu „Promocja turystyczna dla terenów wiejskich wzdłuż polsko-niemieckiej granicy”

Sandstein Neue Medien GmbH

Sandstein Neue Medien GmbH

Agencja Sandstein Neue Medien GmbH (Sandstein Nowe Media sp. z o. o.) specjalizuje się w koncepcjonowaniu, realizacji i prowadzeniu złożonych witryn i portali internetowych.
W ramach projektu via gustica firma Sandstein Neue Medien przejęła rolę partnera wiodącego.

Spółka Promocji Górnych Łużyc – Dolnego Śląska z o. o.

Spółka Promocji Górnych Łużyc – Dolnego Śląska z o. o.

Spółka Promocji Górnych Łużyc – Dolnego Śląska z o. o. (MGO) jest realizatorem ponadregionalnej strategii promocji walorów turystycznych i gospodarczych regionu Górnych Łużyc
Spółka odpowiedzialna jest za rozwój produktu turystycznego i popularyzacja tego „najbardziej na wschód wysuniętego regionu urlopowego Niemiec” wraz z jego saksońskimi, serbołużyckimi, śląskimi i czeskimi korzeniami.

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Dolnośląska Izba Gospodarcza jest jedną z największych niezależnych organizacji biznesu na Dolnym Śląsku. W ramach swojej działalności aktywnie wspiera interesy zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych.
Integruje i wspiera przedsiębiorczość, pomaga w rozwoju rodzimych firm oraz tworzy możliwość współpracy firm w Unii Europejskiej.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Podstawowym zadaniem instytucji jest doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.