Zapraszamy do głosowania na dolnośląskich Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2019

Zapraszamy internautów do oddania głosu na swoich kandydatów, którzy w kolejnym etapie konkursu Agroliga 2019 będą reprezentować nasz region w krajowej edycji konkursu. Sonda będzie dostępna do 31 sierpnia.
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zakończył nabór uczestników do wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2019. Eliminacje rozgrywane są w dwóch kategoriach ‒ rolnicy oraz firmy działające na terenie województwa w zakresie przetwórstwa lub świadczące usługi na rzecz rolnictwa.

Mistrzowie i wicemistrzowie wojewódzcy obydwu kategorii zostaną wybrani przez Wojewódzką Komisję konkursową na podstawie wyników internetowej sondy oraz punktacji uzyskanej zgodnie z kryteriami konkursowymi. Przy wyborze Komisja weźmie pod uwagę: zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy oraz innowacyjność i płynność finansową.

Uroczyste podsumowanie dolnośląskiego konkursu AgroLiga 2019, odbędzie się w DODR we Wrocławiu w listopadzie, natomiast krajowy finał konkursu AgroLiga 2019 odbędzie się w II kwartale 2020 roku.

Krajowy etap jest organizowany przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także ‒ Prezesa ARiMR, Prezesa KOWR i Prezesa KRUS, natomiast patronat medialny sprawuje Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.