XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022 - relacja

Jałowica rasy PHF Helkje 568 z OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim, krowa rasy PHF Renka z OHZ Przerzeczyn Zdrój oraz Rebeka z Kawic – krowa rasy belgijskiej biało-błękitnej, należąca do Bernarda Landuyta, zdobyły tytuły czempionów i superczempionów XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022


Goście Wystawy zorganizowanej przez DODR, oprócz zwierząt hodowlanych, oglądali także alpaki, podziwiali pokaz jazdy konnej w stylu western oraz kibicowali dzieciom prowadzącym cielęta na ringu.

W drugi weekend czerwca (11-12.06.2022 r.) do Wrocławia przyjechali hodowcy, doradcy, przedstawiciele instytucji i firm rolniczych oraz miłośnicy zwierząt hodowlanych. Wystawie towarzyszyła konferencja pszczelarska „Innowacje w gospodarstwach pasiecznych” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas Wystawy swoje osiągnięcia zaprezentowali najwięksi hodowcy bydła z Dolnego Śląska – Ośrodki Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim i Przerzeczynie Zdrój, a także indywidualni hodowcy. OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim prowadzi hodowlę bydła mlecznego – głównie rasy PHF w odmianach czarno-białej oraz czerwono-białej. Z kolei OHZ Przerzeczyn Zdrój hoduje bydło mleczne rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w odmianach czerwono-białej, polskiej czerwono-białej, polskiej czerwonej oraz bydło mięsne rasy limousine.

Wystawa to regionalne przedsięwzięcie realizowane we współpracy ze związkami hodowców – Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Dolnośląskim Związkiem Hodowców Koni, Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt oraz Dolnośląskim Stowarzyszeniem Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.

W trakcie XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022 można było zobaczyć 31 krów mlecznych, 18 cieląt, 17 sztuk bydła mięsnego, 5 koni zimnokrwistych, 4 alpaki, 3 owce, 5 kóz oraz ponad 200 sztuk drobnego inwentarza, jak króliki, drób i gołębie.

Otwierając wydarzenie, Dyrektor DODR Marek Tarnacki mówił o osiągnięciach dolnośląskich hodowców, które pokazują jak ważny jest zawód rolnika, a także o założeniach Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027. Plan zakłada między innymi wsparcie wymiany pokoleniowej na wsi oraz pomoc dla rolnictwa, które zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju.

Dyrektor DODR powitał gości i razem z komisarzem Wystawy Jerzym Sawką ogłosili rozpoczęcie wydarzenia. Odczytano list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, który objął Wystawę honorowym patronatem. W XXVI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Wrocław 2022 udział wzięli: Poseł na Sejm RP Agnieszka Soin, Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska i Poseł na Sejm RP Marcin Gwóźdź, Senator RP Dorota Czudowska, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys, Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Waldemar Jankowski, a także przed­stawiciele instytucji rolniczych – Dyrektor i Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena Salińska i Zygmunt Skiba, Dyrektor i Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu Ewa Pawelec i Paulina Zdobylak, Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu Piotr Regiec, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zdzisław Król, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Bernadeta Kucharska, Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej Joanna Wiśniewska-Kugler, Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie Marcin Włodarczyk, Prezes Dolnośląskiej Zielonej Doliny Sp. z o.o. prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Jan Twardoń, Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Dariusz Kłos, Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku Wojciech Szadel, Zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Tomasz Wiekiera, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu Eugeniusz Chrzan, a także przedstawiciele rolniczych związków zawodowych – Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Adrian Wawrzyniak, jego zastępcy Marian Dembiński i Marian Wojciów oraz sekretarz Ludwik Kucharek.

Spotkanie dolnośląskich hodowców było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy i podziękowania dolnośląskim instytucjom rolniczym, rolnikom i doradcom. Dyrektor DODR Marek Tarnacki otrzymał Order Siewcy z rąk Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Adriana Wawrzyniaka za zasługi dla dolnośląskiego rolnictwa. Rolnicy – Przemysław Bela, Jerzy Błaszczykiewicz, Piotr Gołębski, Kazimierz Jałowiec, Stanisław Tolisz i Paweł Bednarz otrzymali odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”.

Atrakcją dla zwiedzających były alpaki z gospodarstw „Przytul alpaki” i „Kraina Alpak”, które można było pogłaskać i nakarmić marchewką. To coraz bardziej popularne zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych i zagrodach edukacyjnych.

Goście Wystawy oglądali jazdę konną w stylu western i bez ogłowia w wykonaniu Komisarza Wystawy i Dyrektora Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Jerzego Sawki.

Konkurs Młodego Hodowcy co roku towarzyszy Regionalnej Wystawie Zwierząt organizowanej na Dolnym Śląsku. W Konkursie Młodego Hodowcy wzięło udział 20 dzieci w wieku od 2 do 12 lat i 17 cieląt o różnym temperamencie. Wszyscy młodzi hodowcy dostali nagrody, które wręczył Zastępca Dyrektora DODR, Andrzej Znamirowski.

Podczas Wystawy można było obejrzeć produkty firm oferujących urządzenia oraz środki do produkcji zwierzęcej. Nie zabrakło stoisk sprzedawców lokalnych i regionalnych produktów oraz rękodzieła. Uczestnicy Wystawy mogli obejrzeć i posłuchać występów zespołów ludowych „Ale Babki” z Witoszowa Dolnego i „Echo” z Bolkowa.

Red.