XXI edycja konkursu Sposób na Sukces – 2021

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  zaprasza dolnośląskich przedsiębiorców do udziału w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, można przesyłać lub składać w DODR do 15 kwietnia.

Celem ogólnopolskiego konkursu jest promocja:

 • przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców,
 • innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich i miastach do 20 tys. mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania innowacji,
 • działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu,
 • włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich,
 • przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu PROW i innych programów pomocowych.

Do XXI edycji  konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

(* przedsięwzięcie – rozumiane jako prowadzenie nowo uruchomionej działalności gospodarczej lub wdrożenie nowego rozwiązania, pomysłu i projektu w ramach prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej (np. innowacyjnego).

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z:

 • Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
 • Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
 • Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym,
 • Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynkiem Hurtowym S.A. Bronisze,
 • Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej,
 • Towarzystwem Inicjatyw Społecznych Nowy Świat,
 • Firmą Agrobroker – Ubezpieczenia, Doradztwo, Szkolenia,
 • Stowarzyszeniem Sposób na Sukces,
 • Urzędem Patentowym RP.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:

 • indywidualna,
 • zespołowa,
 • rodzinna,
 • inicjatywy społeczne (np. spółdzielnie socjalne, gminy, zakłady aktywizacji zawodowej).

Zakłada się również przyznanie dodatkowej nagrody Grand Prix konkursu, za szczególnie wyróżniające się przedsięwzięcie.

Regulamin wraz ze szczegółowymi zasadami udziału w konkursie oraz karta zgłoszeniowa, znajdują się na stronie internetowej www.dodr.pl, w zakładce Konkursy oraz https://www.cdr.gov.pl/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces.

Zgłoszenia do XXI edycji konkursu można przesyłać do 15 kwietnia 2021 r., kierować bezpośrednio na adres e-mail: katarzyna.cymbala@dodr.pl lub przekazać do działu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.