Wybieramy Dolnośląskiego Mistrza AGROLIGI 2020

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zakończył nabór uczestników do wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2020. Eliminacje są prowadzone w dwóch kategoriach ‒ rolnicy oraz firmy działające na terenie województwa w zakresie przetwórstwa lub świadczące usługi na rzecz rolnictwa.

Mistrzowie i wicemistrzowie wojewódzcy w obu kategoriach zostaną wybrani przez Wojewódzką Komisję konkursową na podstawie punktacji uzyskanej zgodnie z kryteriami konkursowymi. Przy wyborze Komisja weźmie pod uwagę zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy oraz innowacyjność i płynność finansową.

Konkurs AgroLiga jest organizowany co roku, od 27 lat. Pokazuje dorobek rolników i firm rolniczych z terenu poszczególnych województw. Laureatami wojewódzkimi są rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swoją działalność przy pomocy funduszy unijnych i angażują się w życie lokalnych społeczności.

Uroczyste podsumowanie dolnośląskiego konkursu AgroLiga 2020, odbędzie się w DODR we Wrocławiu w listopadzie, natomiast krajowy finał konkursu AgroLiga 2020 ‒ w II kwartale 2021 roku.

Krajowy etap jest organizowany przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także ‒ Prezesa ARiMR, Prezesa KOWR i Prezesa KRUS, natomiast patronat medialny sprawuje Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO.