Wsparcie dla kół gospodyń wiejskich – wnioski do 30 września

Do końca września koła gospodyń wiejskich mogą się ubiegać o pieniądze na działalność statutową. Zarejestrowano już 12,35 tys. wniosków o takie wsparcie na kwotę 105,12 mln zł. Do 4 września ok. 102,13 mln zł trafiło na konta bankowe blisko 12 tysięcy KGW. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać. 

Wsparcie to jest wypłacane po raz kolejny i pochodzi ze środków krajowych. Tegoroczny budżet wzrósł w porównaniu do poprzednich lat i wynosi 120 mln zł. Dofinansowanie zależy od liczebności koła: 

  • 8 tys. zł mogą otrzymać te liczące nie więcej niż 30 członków,
  • 9 tys. zł przysługuje organizacjom, w skład których wchodzi od 31 do 75 osób;,
  • jeśli koło jest jeszcze liczniejsze, wysokość pomocy finansowej wynosi 10 tys. zł.

O przyznanie dofinansowania na prowadzenie działalności statutowej mogą się ubiegać koła gospodyń wiejskich, wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Od tego roku te organizacje, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, mają obowiązek jego uzyskania, zanim będą ubiegać się o to wsparcie. W tym celu powinny złożyć wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wymóg ten nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z tego dofinansowania – numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania. W związku z tym, że przyznane w 2023 roku środki będą przekazywane na rachunki zgłoszone w ewidencji producentów, należy upewnić się, że znajduje się w niej aktualny numer konta bankowego koła. Pozostałe warunki przyznawania pomocy pozostają bez zmian.

Otrzymane fundusze zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczać, jak w poprzednich latach, na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Pieniądze można także wykorzystać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Za otrzymane pieniądze można także prowadzić działania rozwijające regionalną kulturę ludową, upowszechniające współdziałanie lub wprowadzające racjonalne metody gospodarowania. 
Przyznane środki były najczęściej przeznaczane na cele związane z rozwojem kultury, a także na wyposażenie wiejskich świetlic.

Wnioski są przyjmowane są przez biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na siedzibę koła. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.
ARiMR