Wojewódzki etap konkursu AGROLIGA 2019

Zapraszamy rolników i przedsiębiorców do wzięcia udziału w XXVII edycji konkursu AgroLiga 2019.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu ogłasza rozpoczęcie wojewódzkiego etapu Konkursu AGROLIGA 2019.

Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich edycji konkursu oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2014-2018.

Zgłoszenia kandydatów do konkursu będą przyjmowane przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego DODR lub bezpośrednio w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kandydaci na mistrza wojewódzkiego w poszczególnych kategoriach powinni spełniać następujące kryteria:

  • do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo,  agroturystyka, itp.), z której  uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być  też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.
  • do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się  przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe  gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Celem konkursu jest wyłonienie dolnośląskich Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2019, którzy będą reprezentowali nasz region w krajowej edycji konkursu.

Mistrzowie i Wicemistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2019 zostaną wyłonieni w drodze głosowania przez osoby odwiedzające stronę internetową Ośrodka www.dodr.pl poprzez głosowanie w sondzie internetowej umieszczonej na stronie oraz oceny dokonanej zgodnie
z regulaminem przez Komisję Konkursową.

Kierownicy PZDR zobowiązani są do pomocy w naborze uczestników do konkursu. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 10.07.2019 r. Karty zgłoszeń oraz regulamin wojewódzkiej edycji konkursu oraz edycji krajowej dostępny jest na stronie www.dodr.pl, w zakładce Konkursy.

Zgłoszenia proszę kierować do: Katarzyny Cymbała, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich,
tel. 71/ 339 80 21 wew. 152; e-mail: katarzyna.cymbala@dodr.pl