Wirtualne gospodarstwo

Ostrzega przed zmianą pogody, zagrożeniami powodowanymi przez szkodniki i umożliwia szybki kontakt z doradcą. „Wirtualne gospodarstwo” to aplikacja mobilna i aplikacja komputerowa, która powstała w ramach platformy doradczej eDWIN. To najważniejsza e-usługa, która powstała w ramach platformy i będzie dostępna w drugiej połowie roku. Ma służyć rolnikom jako narzędzie pomocne przy zarządzaniu gospodarstwem.

Uprawy pod lupą

Wszystkie uprawy, które wprowadzimy do systemu „Wirtualnego gospodarstwa” będą monitorowane. Aplikacja poinformuje o możliwych zagrożeniach dla naszych upraw. Podpowie także, kiedy zastosować środki ochrony roślin i w jakiej ilości je podawać.

Dzięki możliwościom „Wirtualnego pola” rolnik jest w stanie gospodarować środkami ochrony roślin w racjonalny sposób. Zmniejsza to zanieczyszczenie środowiska i umożliwia oszczędności.

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego opracowują i udostępniają cotygodniowe raporty agrometeorologiczne. Opisują one warunki panujące na terenie danego powiatu w sposób ogólny lub spersonalizowany. Raporty spersonalizowane są przygotowane po wcześniejszym zamówieniu przez rolnika. Aplikacja gromadzi i udostępnia informacje o występowaniu agrofagów na danym terenie oraz ewidencję wykonywanych zabiegów.

Wirtualne gospodarstwo krok po kroku

Po zalogowaniu się na konto, rolnik ma do dyspozycji kilka zakładek, w których wyświetli się np. wykres struktury zasiewów, alerty pogodowe czy aktualne dane meteorologiczne.

W zakładce „Karty pól” znajduje się lista upraw na polach w naszym gospodarstwie. Klikając na poszczególne pola, rolnik otrzymuje szczegółowe informacje na ten temat.

W zakładce „Profile upraw” można znaleźć ewidencję zabiegów prowadzonych w gospodarstwie.

W kolejnej zakładce – „Agrofagi” – znajduje się baza wiedzy na temat szkodników. W ostatniej zakładce – „Meteo” – będzie można sprawdzić położenie danej stacji meteorologicznej oraz aktualne i historyczne dane meteorologiczne