VI edycja wojewódzkiego konkursu "Najciekawsza kronika wiejska 2015"

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu serdecznie zapraszają do udziału w podsumowaniu VI edycji wojewódzkiego konkursu "Najciekawsza kronika wiejska 2015". Konkurs skierowany jest do organizacji prowadzących dokumentację kronikarską na obszarach wiejskich Dolnego Śląska.


Celem konkursu jest promowanie działalności społeczno – gospodarczej i kulturalnej, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez organizacje, rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych oraz kształtowanie poczucia przynależności do lokalnych społeczności.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas konferencji wojewódzkiej „Rola liderów w społeczności wiejskiej”, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 r. w AGRO Obiekt Hotelowy DODR we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 4.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Izabela Michniewicz, izabela.michniewicz@dodr.pl, tel. 71/3398021 wew. 152.
 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi