Spotkanie Zespołu Tematycznego w ramach operacji „Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu w dniach 24-25 listopada organizuje spotkanie Zespołu Tematycznego w ramach operacji „Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego”. Spotkanie odbędzie się w Agropolu, w Rybnicy (Rybnica 166, 58-512 Stara Kamienica). 

Program Spotkania Zespołu Tematycznego obejmuje część teoretyczną, podczas której zostaną omówione zagadnienia dotyczące wsparcia dla rolnictwa ekologicznego, w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 oraz działania związane z praktykami korzystnymi dla środowiska i klimatu w ramach ekoschematów. W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z dobrymi praktykami rolniczymi, realizowanymi w gospodarstwie ekologicznym, w którym zostanie przedstawiona struktura zasiewów, płodozmian, stosowana agrotechnika z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia produkcji w systemie ekologicznym. 

Do udziału w spotkaniu Zespołu Tematycznego zapraszamy rolników ekologicznych, którzy prowadzą gospodarstwa ekologiczne i szukają rozwiązań problemów pojawiających się w tego typu produkcji.

Zgłoszenia należy przesyłać do 21 listopada, na adresy podane w regulaminie spotkania. 

Zadanie koordynują Urszula Bogusiewicz urszula.bogusiewicz@dodr.pl i Monika Miniewska monika.miniewska@dodr.pl ‒ główne specjalistki Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska tel. 71 339 80 21 wew. 180 i 162.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).