Spotkanie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego - relacja

We wtorek 24 sierpnia, we Wrocławiu po raz dziewiąty spotkał się Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego.

Spotkanie otworzył Dyrektor DODR i Przewodniczący Zespołu Marek Tarnacki. Pierwszym punktem było wręczenie powołań nowym członkom Zespołu. Do Zespołu dołączyli Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski, Dyrektor Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska UW Jacek Jemioła, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Terenowego KOWR Tomasz Krzeszowiec, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Kura, Dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD Izabela Woronowicz, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Magdalena Salińska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Bernadeta Kucharska i Przewodniczący Rady Regionalnej NSZZ RI „Solidarność” Zagłębia Miedziowego Bogusław Barnaś.

Prof. dr hab. Barbara Kutkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mówiła o rolnictwie w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Tomasz Gajewczyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawił zasady finansowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków europejskich. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Dolnego Śląska. Na kolejne spotkanie zaplanowano dyskusję na temat projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.