Ptasia grypa na Dolnym Śląsku

Ptasia grypa dotarła na teren naszego województwa. Pierwsze ognisko choroby w drugim półroczu stwierdzono w Szalejowie Dolnym, w gminie Kłodzko w gospodarstwie przydomowym, w którym utrzymywano 81 kur. Ostatnie, 51. ognisko  w 2020 roku (19. w drugim półroczu), potwierdzone 31 grudnia, znajdowało się także na Dolnym Śląsku, w miejscowości Stary Wielisław.

Ognisko zostało wykryte w tej samej gminie, w obrębie obszaru zapowietrzonego wyznaczonego dla ogniska w Szalejowie Dolnym. W gospodarstwie utrzymywano 195 kur niosek.

Kłopoty producentów drobiu

Podczas pierwszego, wiosennego ataku ptasiej grypy w 2020 roku odnotowano 32 ogniska choroby. Pierwszy przypadek w Polsce, w sezonie jesienno-zimowym stwierdzono 24 listopada w województwie wielkopolskim. Kolejne ogniska pojawiły się na fermach w województwach wielkopolskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, zachodniopomorskim i niestety także w dolnośląskim.

Pojawiające się nowe ogniska ptasiej grypy w kraju pogarszają i tak trudną sytuację polskiego drobiarstwa. Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w UE. Ponad 45% drobiu produkowanego w naszym kraju trafia na eksport, a występowanie ptasiej grypy uniemożliwia jego wysyłanie poza UE.

Bioasekuracja

W związku z występowaniem ogniska ptasiej grypy w Polsce przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Zaobserwowanie u utrzymywanego w gospodarstwie drobiu objawów klinicznych mogących wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków (zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup) czy objawy nerwowe, jak drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów) powinno być niezwłocznie zgłoszone lekarzowi weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Więcej informacji na temat zasad bioasekuracji można znaleźć na naszej stronie internetowej,w zakładce Zjadliwa grypa ptaków https://www.dodr.pl/informacje/grypa-ptakow