Pomoc rolnikom, którzy utracili dochody w związku z wojną w Ukrainie

Rada Ministrów podjęła decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili dochody w związku z wojną w Ukrainie – przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy. Rząd przeznacza dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy.

Rada Ministrów przyjęła dwa rozporządzenia wprowadzające zmiany dla producentów rolnych. Zwiększa się wysokość wsparcia do sprzedaży zbóż we wszystkich formach. Będzie ono udzielane do pierwszych 300 hektarów. W ramach dopłat do zboża i nawozów zostanie wprowadzona pomoc dla spółdzielni. Dopłaty te będą podzielone między członków spółdzielni. Jeśli spółdzielnia ma kilku członków, to kryterium 300 ha będzie dotyczyło każdego członka spółdzielni.

Zmiany stawek w programach pomocy

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy.

Stawki pomocy zostają zmienione na następujących zasadach:

 • podwyższenie stawek pomocy do sprzedanej od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. kukurydzy i pszenicy.
Dolny Śląsk  Dotychczas  obowiązująca stawka  Nowe stawki
Do powierzchni upraw pszenicy  495 zł na 1 ha 1100 zł na 1 ha
Do powierzchni upraw kukurydzy  630 zł na 1 ha 1400 na 1 ha
Do powierzchni upraw gryki  700 zł na 1 ha
 • objęcie pomocą producentów rolnych, którzy od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. sprzedali grykę,
 • pomoc dla producentów pszenicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym – podwyższenie z 2200 zł/ha do 3025 zł/1 ha stawki pomocy do pszenicy sprzedanej od 15 maja do 30 czerwca 2023 r.

Dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku 

Rząd przeznacza dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Budżet pochodzi z unijnej rezerwy rolnej w wysokości 29,5 mln euro (ponadto będzie uzupełniony o środki krajowe).

Najważniejsze rozwiązania:

 • pomoc dla gospodarstw do pierwszych 300 ha,
 • pomoc także dla spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników (do pierwszych 300 ha przypadających na każdego członka spółdzielni),
 • do uzyskania dopłaty uprawnieni będą producenci rolni, którzy udokumentowali fakturami VAT sprzedaż:
  • żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 (było: od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r.),
  • kukurydzy od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 (okres sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. jest objęty wsparciem krajowym),
 • przedłużony został termin składania wniosków o pomoc do ARiMR – nabór będzie trwał od 1 czerwca do 15 lipca,
 • uszczegółowiono przepisy poprzez wskazanie, że w celu uzyskania pomocy rolnik może sprzedać zboże, rzepak i rzepik również rolnikom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez nich produkcją zwierzęcą,
 • stawki pomocy zostały zróżnicowane regionalnie m.in. w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE:

Na Dolnym Śląsku będzie to:

 • 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku,
 • 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta,
 • 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

MRiRW