Pomoc dla producentów zbóż

Wnioski o dopłaty dla producentów zbóż będą przyjmowane do 5 czerwca. Pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy od 1 stycznia do 31 maja sprzedali lub sprzedadzą pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień i mieszankę zbożową.

Stawki pomocy:

  • 200 zł/t zbóż sprzedanych od 1 stycznia do 10 marca,
  • 300 zł/t zbóż sprzedanych od 11 marca do 31 maja 2024 r.

w przeliczeniu na 1 ha upraw zbóż.

Na realizację pomocy zaplanowano 2,1 mld zł.

ARiMR