Pieniądze dla przedsiębiorców

Około 99% europejskich przedsiębiorstw stanowią małe firmy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników. Są one głównymi pracodawcami i głównym źródłem nowych miejsc pracy. Dlatego też to właśnie MŚP w znacznym stopniu wpływają na uzyskanie wzrostu gospodarczego. W drugim kwartale tego roku został uruchomiony nabór wniosków na działanie 312 PROW „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Wnioski są przyjmowane do 9 lipca.