Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich 2012

Dziewiętnaście Kół Gospodyń Wiejskich wzięło udział w konkursie na Najciekawszą kronikę Koła Gospodyń Wiejskich 2012. O tytuł najciekawszej walczyły księgi prowadzone od kilku miesięcy albo od kilku dziesięcioleci. Wszystkie pokazywały, jak zmieniała się dolnośląska wieś.
Konkurs został już po raz trzeci zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Podsumowanie konkursu odbyło się 19 września podczas VIII Dolnośląskiego Forum Kobiet -  Kobiecy świat sukcesu.
Celem konkursu było popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych członkiń Kół. Podsumowaniu towarzyszyła wystawa zgłoszonych do konkursu kronik, wyrobów rękodzielniczych oraz degustacja produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska.
Biorąc pod uwagę wartość poznawczą i dokumentacyjną, atrakcyjność merytoryczną, estetykę oraz aktywność i osiągnięcia Kół jury wyłoniło laureatów:

  • I nagroda dla KGW w Bukówku
  • II nagroda dla KGW Krzeczyn Mały
  • III nagroda dla KGW w Starym Łomie
  • wyróżnienie dla KGW Podlesie – Ruszkowice

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Dyplomy i nagrody wręczyli kronikarzom ‒ zastępca dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Alina Majgier i Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Ryszard Czerwiński.


Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i budżetu państwa. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi