Koniec kampanii, wnioski jeszcze do 26 lipca

W poniedziałek, 1 lipca zakończyła się tegoroczna kampania wnioskowa. Rolnicy aplikowali o płatności bezpośrednie oraz działania obszarowe w ramach II filaru WPR (działanie Rolnictwo ekologiczne, płatności ONW, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz premie w ramach działania zalesieniowego). Wnioski można składać jeszcze przez 25 dni kalendarzowych po 1 lipca (do 26 lipca), jednak płatności będą wtedy niższe o 1% za każdy dzień opóźnienia. Zmiany do wniosków złożymy do 16 lipca.

Terminy te nie dotyczą Płatności dla małych gospodarstw oraz Płatności w ramach ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”, o które można się starać do końca sierpnia.

Płatność dla małych gospodarstw

Płatność dla małych gospodarstw będzie przyznawana rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych. Kwota wsparcia to równowartość 225 EUR/ha, czyli nie więcej, niż 1 125 EUR na gospodarstwo.

Pamiętajmy, że płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Ubiegający się o nią rolnicy, będą mogli składać wnioski o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu) oraz płatności obszarowe w ramach II filaru WPR (płatności ONW, płatności ekologiczne, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatności zalesieniowe) – o ile spełniają warunki do jej przyznania.

Płatność do ekoschematu 
Grunty wyłączone z produkcji

Ten rodzaj wsparcia jest przyznawany:

  • za wyłączenie z produkcji gruntów ornych. Na tych gruntach obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin,
  • do powierzchni nie większej, niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.

Płatność w ramach nowego ekoschematu nie będzie przysługiwała do gruntów ugorowanych, w ramach realizacji zobowiązań Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 oraz zobowiązań w zakresie płatności ekologicznych PROW 2014-2020 i PS 2023-2027. Wynika to z możliwości uzyskania płatności do tych gruntów w ramach tych zobowiązań.

Źródło: ARiMR

Red.