Grunt rolny dla DODR

Podpisanie aktu notarialnego potwierdzającego doposażenie DODR w działkę rolną o powierzchni 3,3 ha

Na wniosek Dyrektora DODR, w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii, w poniedziałek 13 marca został podpisany akt notarialny potwierdzający doposażenie DODR w działkę rolną powierzchni 3,3 ha w obrębie Ślęza, w gminie Kobierzyce. 

To doniosłe i historyczne dla DODR wydarzenie, w postaci nabycia w majątek Ośrodka gruntu rolnego, na którym będziemy mogli prowadzić naszą działalność statutową. Sygnatariuszami dokumentu byli Minister Rozwoju i Technologii Minister Waldemar Buda i Dyrektor DODR Marek Tarnacki.

Na działce będą prowadzone poletka demonstracyjne. Poletka będą bazą działań szkoleniowych i upowszechnieniowych w zakresie prezentacji odmian zalecanych do uprawy na Dolnym Śląsku oraz możliwości stosowania różnych metod technologicznych uprawy, ochrony i prowadzenia produkcji roślinnej.