Grudniowa narada doradców

O sytuacji finansowej DODR, laureatach ogólnopolskich konkursów, podsumowaniu działania Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody, o gospodarstwach demonstracyjnych, czy zmianach w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego, rozmawiali doradcy 7 grudnia, podczas spotkania online.

Dyrektor DODR Marek Tarnacki przedstawił sytuację finansową Ośrodka na koniec roku.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zwycięża w ogólnopolskich konkursach. Nasz miesięcznik Twój Doradca Rolniczy Rynek zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na „Najlepsze Wydawnictwo Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego”. Uroczyste wręczenie nagród zorganizowano online, w środę, 15 grudnia.

Małgorzata Rucińska z PZDR w Chojnowie uzyskała trzecie miejsce w ogólnopolskiej edycji konkursu na Najlepszego Doradcę Ekologicznego, dolnośląskie gospodarstwo Wańczykówka zwyciężyło w krajowej edycji konkursu na Najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

Zakończyły się prace Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody, które podsumowano podczas konferencji „Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na Dolnym Śląsku”. W ramach wodnych projektów zorganizowano 76 spotkań, w których wzięło udział 2370 osób.

Kontynuujemy współpracę z rolnikami w ramach Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych i realizujemy bezpłatne programy doradcze dla dolnośląskich gospodarstw rolnych. Trwa także nabór uzupełniający gospodarstw do systemu Polski FADN.

Na początku roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego. Ich celem jest zapewnienie uczciwej konkurencji, zapobieganie oszustwom i podtrzymanie zaufania konsumentów. Nowe prawo przewiduje między innymi uproszczenie przepisów dotyczących produkcji, wzmocnienie systemu kontroli, obowiązek przestrzegania przez producentów w państwach trzecich tych samych przepisów, które obowiązują producentów w UE. To także objęcie przepisami ekologicznymi szerszej listy produktów i wprowadzenie dodatkowych regulacji w odniesieniu do produkcji mięsa. Dodatkowo przepisy ułatwią certyfikację małym gospodarstwom rolnym, dzięki nowemu systemowi certyfikacji grupowej.

W grudniu zorganizowano pierwsze spotkanie Grupy Operacyjnej Zielony Punkt Rolny. W jej skład weszło czternastu dolnośląskich rolników oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, który jest liderem projektu. Zielony Punkt Rolny powstanie we Wrocławiu, przy ulicy Zwycięskiej 8. Dwa razy w miesiącu, w soboty kupimy tu żywność wysokiej jakości, bezpośrednio od dolnośląskich producentów. W Zielonym Punkcie będzie można także odebrać produkty, zamówione wcześniej przez internet.

Doradcy przypominają, że na stronie internetowej www.dolnoslaskiebazarek.pl można zamieszczać bezpłatne ogłoszenia o sprzedaży i promocji produktów oferowanych przez dolnośląskich producentów. W sobotę 29 stycznia zapraszamy do Wrocławia, na pierwszą w tym roku edycję Dolnośląskiego Targu Rolnego.

Zapraszamy na szkolenia, organizowane przez DODR w nowym roku. Zachęcamy także do prenumeraty najlepszego miesięcznika rolniczego w Polsce.

Red.