Ekoschemat dobrostan zwierząt – więcej czasu na certyfikat

Rolnicy ubiegający się o płatność dobrostanową mają więcej czasu na uzyskanie certyfikatów QAFP lub QMP. Nowe przepisy ułatwią korzystanie z tego rodzaju pomocy. Jest to wsparcie wypłacane za realizację praktyk, polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemów jakości. Wymogi te dotyczą m.in. ograniczenia wykorzystania antybiotyków w chowie zwierząt.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego, czas na uzyskanie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w systemie jakości QMP (dotyczy bydła mięsnego) lub QAFP (dotyczy świń i drobiu rzeźnego) został wydłużony:

  • do 30 września dla tegorocznej kampanii naboru wniosków (pierwszej w odniesieniu do nowego wsparcia uczestników systemów QAFP i QMP),
  • do 31 lipca roku, w którym rolnik złożył wniosek o przyznanie tego rodzaju płatności – w kolejnych latach.

Źródło: ARiMR, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na latach 2023-2027 (Dz. U. poz. 951)

Red.