ARiMR na swojej stronie internetowej podała informację o możliwości składania wniosków o rekompensatę dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rekompensata będzie wypłaca osobom, które są producentami rolnymi w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który prowadził w 2016 r. gospodarstwo:

1.    w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w którym jest utrzymywany drób

w rozumieniu art. 2 pkt 1 tej ustawy, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz

2.    będące mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem

w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia UE nr 702/2014.

Rekompensata  nie przysługuje producentom rolnym:

  1. których gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo do zapomogi za drób padły na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy; grupa ta obejmuje także gospodarstwa w których stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków ale odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 ww. ustawy lub wypłaty zapomogi na podstawie art. 50 ust. 3 tej ustawy;
  2. których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, które nie zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, a wydano decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi drobiu, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ww. ustawy za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej; grupa ta obejmuje także gospodarstwo w któremu odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 tej ustawy;
  3. których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wobec których wydano decyzję nakazującą zabicie lub ubój drobiu oraz zakazującą utrzymywania w gospodarstwie drobiu, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust 3 ww. ustawy.


Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać od 1 do 28 lutego 2017 r. w Biurach Powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku dostępny na stronie ARiMR oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.
Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/agencja-wyplaca-rekompensaty-dla-rolnikow-poszkodowanych-w-wyniku-wystapienia-na-terenie-polski-w.html


Na Dolnym Śląsku obszar zapowietrzony ustalony jest na terenie gminy Kudowa Zdrój. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kł. oraz w: