Opis projektu

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska

Projekt Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna prowadzona przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Projekt o charakterze edukacyjnym uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej. Zakłada realizację różnych form działań informacyjno-szkoleniowych m. in. szkolenia dla wytypowanych doradców ds. OZE, seminaria dla doradców rolnych z Powiatowych Punktów Konsultacyjnych i konferencje wojewódzkie dla rolników i przedstawicieli samorządów instytucji decydujących o inwestycjach energetycznych mających wpływ na środowisko. Projekt realizowany jest w okresie dwóch lat od września 2012 do września 2014 roku.
 

<>Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe edukowanie i informowanie o biogazowniach, ich wpływie na rolnictwo i obszary wiejskie oraz przełamywanie stereotypów, jakie na temat budowy biogazowni funkcjonują w polskim społeczeństwie. Odbiorcami tych działań są mieszkańcy wsi, doradcy rolni, rolnicy, przedstawiciele lokalnych władz, przedsiębiorcy z sektora energetyki oraz media, ale również ministerstwa i instytucje decydujące o kształcie polityki ekologicznej i energetycznej w Polsce.

W ramach przedsięwzięcia planowane są następujące działania:

  • Szkolenie dla 38 doradców rolnych ze wszystkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Polsce,
  • Seminaria dla 314 Powiatowych Punktów Konsultacyjnych ds. OZE (PPK ds. OZE) mieszczących się w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego,
  • Organizacja 19 konferencji regionalnych dla rolników i przedstawicieli władz (łączna liczba około 2 tyś. uczestników),
  • Opracowanie i wydanie publikacji na temat biogazowi,
  • Wyposażanie 314 PPK ds. OZE w materiały informacyjno- edukacyjne,
  • Przygotowanie strony internetowej projektu,
  • 3 konferencje dla mediów, organizacji i instytucji zainteresowanych tematem biogazowni informujące o kolejnych etapach realizacji projektu i jego efektach,
  • Raport z badania ankietowego na temat stanu wiedzy rolników i przedstawicieli lokalnych samorządów w zakresie biogazowi.
     

Projekt jest realizowany we współpracy z 16 Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, wykorzystując struktury zbudowane w projekcie „Odnawialne źródła energii dla domu i biznesu”, czyli Powiatowe Punkty Konsultacyjne ds. Odnawialnych Źródeł Energii oraz wyszkolonych regionalnych specjalistów ds. OZE.