Operacja „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację konkursu „AGROLIGA 2022” i spotkania podsumowującego”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Celem operacji jest stworzenie sieci kontaktów na obszarach wiejskich, zwiększenie zainteresowania wdrażaniem inicjatyw oraz  aktywizację mieszkańców wsi, na rzecz podejmowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również wspierania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 
Dodatkowo przekaz istotnych informacji dla mieszkańców o możliwościach rozwoju, a przede wszystkim wdrażanych inicjatywach, realizowanych na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego.

Efektem realizacji operacji będzie udział w spotkaniu/spotkaniu online 20 osób i organizacja konkursu, w którym wybranych zostanie 5 laureatów.