Ogłoszenie o naborze wniosków na Rozwijanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

Tel/fax 71 3162 171

www.slezanie.eu

info@sleza.pl

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki,  Marcinowice, Mietków,  Niemcza,  Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

OGŁOSZA NABÓR WNIOSKÓW na Podejmowanie działalności gospodarczej

Zakres tematyczny naboru:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Termin składania wniosków:
od 15 maja 2017r. do 05 czerwca 2017r. do godziny 12:00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

Uprawnieni wnioskodawcy:

Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Ślężanie.

Formy wsparcia i limity dostępnych środków:

•    Podejmowanie działalności gospodarczej

– limit dostępnych środków 332 500,00 Euro (1 560 000,00 zł),

- wysokość premii: 60 tysięcy złotych, intensywność pomocy: 100%,

- intensywność pomocy: 100%, wypłacana będzie w formie premii (w dwóch transzach po spełnieniu zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy: pierwsza transza w wysokości 80%,  druga transza w wysokości 20%).

Więcej informacji - TUTAJ 

 

Ryszard Targosz

Dział ROW