Ogłoszenie o naborze wniosków na Rozwijanie działalności gospodarczej

 

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”

Biuro Stowarzyszenia:

ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

Tel/fax 71 3162 171

www.slezanie.eu

info@sleza.pl

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” działająca na terenie gmin: Dzierżoniów, Jordanów Śląski, Łagiewniki,  Marcinowice, Mietków,  Niemcza,  Piława Górna, Sobótka ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

OGŁOSZA NABÓR WNIOSKÓW na Rozwój działalności gospodarczej

Zakres tematyczny naboru:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Termin składania wniosków:
od 01 września 2017r. do 29 września 2017r. do godziny 12:00

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

Uprawnieni wnioskodawcy:

Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ślężanie,

Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ślężanie.

Limit środków w ramach naboru –  300 000,00 zł

Maksymalna kwota pomocy – 300 000,00 zł

Forma wsparcia:

- intensywność pomocy: 70%, wypłacana będzie w formie refundacji

Więcej informacji – TUTAJ