Ogłoszenia o naborach wniosków w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

PROW Oś 4 Leader

 

Ogłoszenia o naborach wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

 Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania na działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" realizowane w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" realizowane w ramach "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".