Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Ogłoszenia

Żniwa na Dolnym Śląsku ‒ stan na 24-08-2021
Zmodyfikowano: 26.08.2021

Żniwa na Dolnym Śląsku są już na ukończeniu. Mimo przeszkód ze strony zmiennej pogody zaawansowanie zbiorów zbóż w województwie dolnośląskim szacujemy obecnie na 96% obsianej powierzchni. Względem ubiegłego roku jest ono niższe o około 2%. Na ukończeniu są zbiory rzepaku i wynoszą już 99,5% powierzchni obsianej. Najmniej zaawansowane prace żniwne są w rejonie jeleniogórskim – 78,69% zbiorów zbóż. Plony w roku bieżącym szacujemy na poziomie podobnym jak w poprzednim sezonie. Szacuje się, że ogólny plon zbóż powinien wynieść 57,00 dt/ha i jest porównywalny z plonami roku ubiegłego (było to 56,23 dt/ha).

Plon rzepaku na tym etapie zbiorów szacuje się na około 32,16 dt/ha, w sierpniu ubiegłego roku było to 32,31 dt/ha.

Ceny oferowane rolnikom przez podmioty skupujące są znacznie wyższe w porównaniu do cen uzyskiwanych w ubiegłym roku. Cena pszenicy konsumpcyjnej w skupie waha się od 850 do 1070 zł netto za tonę. Najczęściej oferowana cena skupu to 1000 zł/tonę (w tym samym okresie roku ubiegłego było to 650 zł za 1 tonę pszenicy). Za jęczmień paszowy rolnicy najczęściej otrzymają 750 zł/t (wzrost ceny o 200 zł za tonę w stosunku do poprzedniego roku). Pszenżyto osiąga najczęściej cenę 810 zł/t, wzrost ceny o 260 zł/t w porównaniu z poprzednim rokiem. Cena najczęściej oferowana za żyto paszowe wynosi 700 zł/t, to jest więcej o 250 zł/t niż rok temu. Średnia cena skupu rzepaku jest wyższa niż w ubiegłym roku o 50%. Obecnie można uzyskać maksymalnie 2 620 zł/t (rok temu było to 1 660 zł/t), cena minimalna to 2200 zł/t netto, a cena najczęściej oferowana to 2500 zł/t. Rok wcześniej było to 1600 zł/t.

Zaawansowanie zbiorów na Dolnym Śląsku – stan na 24-08-2021

Sylwia Kędzierska DODR