Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Praca w DODR

KiOP.110.19.2021

miejsce pracy: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

stanowisko: specjalista ds. kadr i płac

Wymagania:

 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość zagadnień związanych z obszarem kadrowo-płacowym;
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość pakietu MS Office - w szczególności programu MS Excel;
 • znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ZFŚS;
 • praktyczna znajomość programu Comarch OPTIMA oraz programu Płatnik;
 • dobra organizacja pracy własnej, terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo–płacowej (akta osobowe, sporządzanie dokumentów kadrowych: zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy, ewidencja i rozliczanie czasu pracy, karty zasiłkowe, etc.);
 • ewidencja i nadzór nad badaniami lekarskimi pracowników;
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS;
 • współpraca z Urzędem Pracy, ze szkołami i uczelniami w celu pozyskania stażystów, praktykantów, etc.;
 • tworzenie i publikowanie ofert pracy;
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących zatrudnienia oraz kosztów wynagrodzeń płacowych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • szansę na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. kadr i płac zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 31.08.2021 r.
mailowo na adres: rekrutacja@dodr.pl

lub na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP.110.18.2021

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zatrudni doradcę rolniczego
miejsce pracy:  Zgorzelec

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, ukończone kierunki: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza  i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa,
 • znajomości obsługi komputera oraz  programu MS Office,
 • mile widziane czynne prawo jazdy, własny samochód.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bezpośredniego doradztwa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji;
 • pomoc rolnikom w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych z instytucji,
 • współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • szansę na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny;
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na  stanowisko doradca rolniczy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty należy przesyłać do 15.08.2021 mailowo: rekrutacja@dodr.pl

lub na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP.110.17.2021

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zatrudni doradcę rolniczego
miejsce pracy:  Dzierżoniów

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, ukończone kierunki: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa,
 • znajomości obsługi komputera oraz  programu MS Office,
 • mile widziane czynne prawo jazdy, własny samochód.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bezpośredniego doradztwa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji;
 • pomoc rolnikom w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych z instytucji,
 • współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • szansę na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty:

1.    CV

2.    list motywacyjny;

3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko doradca rolniczy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty należy przesyłać do 31.07.2021   mailowo: rekrutacja@dodr.pl

lub na adres: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KiOP.110.13.2021

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zatrudni doradcę rolniczego
miejsce pracy:  Kłodzko

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, ukończone kierunki: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa,
 • znajomość obsługi komputera oraz  programu MS Office,
 • mile widziane czynne prawo jazdy, własny samochód.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bezpośredniego doradztwa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji;
 • pomoc rolnikom w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych z instytucji,
 • współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • szansę na rozwój zawodowy i podwyższanie kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty:

1. CV

2. list motywacyjny;

3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko doradca rolniczy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Dokumenty należy przesyłać do 15.08.2021 mailowo: rekrutacja@dodr.pl lub na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,

ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązek informacyjny- rekrutacja (PDF - 154 kB)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Zmodyfikowano: 05.08.2021