Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Dyrekcja

p.o. Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

mgr Marek Tarnacki

kontakt:
Kontakt e-mailsekretariat@dodr.pl
Telefontel. 71 339 86 56

Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
mgr inż. Andrzej Znamirowski

kontakt:
Kontakt e-mailsekretariat@dodr.pl
Kontakt e-mailandrzej.znamirowski@dodr.pl
Telefontel. 71 339 86 56

Z-ca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
mgr inż. Ewa Bieńkowska

kontakt:
Kontakt e-mailsekretariat@dodr.pl
Kontakt e-mailewa.bienkowska@dodr.pl
Telefontel. 71 339 86 56

Zmodyfikowano: 12.11.2021