Wiejska Akademia Usług w gminie Mysłakowice - projekt

 

Wiejska Akademia Usług w gminie Mysłakowice

 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu planuje organizację warsztatów dla kobiet – potencjalnych usługodawców z terenów wiejskich gminy Mysłakowice, w ramach realizowanego projektu Wiejska Akademia Usług w gminie Mysłakowice POKL.06.03.00.02-024/11
Projekt jest realizowany w terminie lipiec-sierpień 2011 roku.
Warsztaty odbędą się 22-26 sierpnia w Łomnicy.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety z grupy wiekowej 16-64 lata, z terenu gminy Mysłakowice, powiat jeleniogórski.

Projekt jest finansowany z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu Beata Gąsiewska,
Telefontel. 75 755 30 81, 75 755 30 82
beata.gasiewska

Wiejska Akademia Usług w gminie Mysłakowice WND. POKL.06.03.00-02-024/11 projekt realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego