Organic Marketing Forum 2011 (informacja prasowa)

EkoConnect e.V. • Arndtstraße 11 • D - 01099 Dresden • Germany


Informacja prasowa    

EkoConnect – Internationales Zentrum für den Ökologischen Landbau Mittel- und Osteuropas e.V.

Phone: +49 (0) 351-2066 172
Fax: +49 (0) 351 2066 174
E-Mail: info@ekoconnect.org
Internet: www.ekoconnect.org

Dresden, den 14.06.2011


6. Organic Marketing Forum w Warszawie „Bio i komunikacja – wspólnie do sukcesu“ pod tym mottem spotkali się po raz szósty przedstawiciele branży ekologicznej z prawie 30 krajów. Podczas gdy liczba uczestników spotkania utrzymała się na poziomie z zeszłego roku, odnotowano znaczący wzrost liczby wystawców. Spotkanie to podkreśla ważną rolę rolnictwa ekologicznego w polityce i ukazuje, iż rynek ekologiczny Europy Wschodniej stoi na początku dynamicznego rozwoju.

„Znaczenie Europy Środkowej i Wschodniej dla sektora ekologicznego stale wzrasta. Z jednej strony obszar ten jest doskonałym rynkiem zbytu dla produktów ekologicznych, a z drugiej stanowi ważnego dostawcę surowców naturalnych, który oferuje również żywność ekologiczną o wysokiej jakości w zakresie własnej marki i private label”, tak podsumowuje 6. Organic Marketing Forum Bernhard Jansen, prezes EkoConnect – Międzynarodowego Centrum Rolnictwa Ekologicznego Europy Środkowej i Wschodniej. To międzynarodowe, dwudniowe spotkanie dla producentów i sprzedawców produktów ekologicznych i surowców naturalnych odbyło się w dniach 26.- 27. maja w Warszawie. Podobnie jak w zeszłym roku w spotkaniu uczestniczyło ok. 370 osób z 27 krajów. Powierzchnia wystawy zwiększyła się natomiast o 35%, a liczba wystawców wzrosła o prawie jedną trzecią. Wśród wystawców były reprezentowane między innymi wspólne stoiska z Polski, Austrii i Niemiec. Po raz pierwszy wystawili się również regionalni przedstawiciele stowarzyszeń ekologicznych z Centralnej Azji. Zwiększyła się też liczba uczestników i wystawców rosyjskojęzycznych. „Dobra atmosfera podczas Forum oraz poczęstunek ekologiczny przygotowany przez Polską Ekologie wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa podkreślają pozytywny rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce”, powiedział Bernhard Jansen.

„Bez bio nie będzie sukcesu” to myśl przewodnia rozpoczynającego konferencję wystąpienia Feliksa Prinz zu Löwenstein (BöLW), które dowodziło, iż problem głodu na świecie nie zostanie rozwiązany przez stosowanie inżynierii genetycznej, ani przez większy nakład gospodarczy, lecz tylko dzięki rolnictwu, uprawie ekologicznej i zmianie nastawienia konsumenta. Oprócz różnorodnych wystąpień dotyczących marketingu i zarządzania na wszystkich szczeblach łańcucha dostaw, z dużym zainteresowaniem spotkały się relacje poszczególnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej jak np. Rosji, Bułgarii, Węgier czy Polski. Trwające równolegle warsztaty obejmowały zagadnienia dotyczące długotrwałości i wykorzystania mediów oraz spotkania z dziećmi na temat zdrowego odżywiania. Na zakończenie konferencji przedstawiciele Bioconcept-Gardenia (Polska) i Ariza (Holandia) przedstawili możliwości i szanse długotrwałej współpracy między wschodem i zachodem, oraz rozwój szacunku i zaufania między partnerami na płaszczyźnie gospodarczej.

Zwycięzcą konkursu na najlepszy produkt ekologiczny została firma LaSelva (Włochy). Drugie miejsce przypadło firmie Bio Planet z Polski, a trzecie niemieckiej firmie Voelkel.
Organic Marketing Forum zostało objęte patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz IFOAM EU Group. Forum zostało zorganizowane przez EkoConnect przy współpracy
z Polską Ekologią, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ekolandem oraz Organic Retailers Association.

Dla redakcji: Ilość gospodarstw ekologicznych w Polsce wynosiła w 2004 roku 3.760 (tj. 82.730ha) , w 2006 roku wzrosła do 9.194, a w 2008 do 15.158 co stanowiło 465.000 ha. W 2010r. certyfikacją ekologiczną objętych było ok. 2.100 gospodarstw ekologicznych z ponad 500.000 ha. Ilość polskich sklepów z żywnością ekologiczna szacowana jest na 400.

Pytania proszę kierować do Bernharda Jansena:
jansen(at)ekoconnect.org,
tel. +49-351-2066 173.