W zgodzie z naturą – styl życia i sposób działania

Projekt „W zgodzie z naturą – styl życia i sposób działania” ma charakter ma charakter edukacyjny i promocyjny.

Realizacja projektu ma na celu:

  • kreowanie świadomości konsumentów co do społecznej i ekologicznej wartości produktów;
  • tworzenie rynku dla produktów przyjaznych środowisku;
  • edukację konsumentów w zakresie korzyści i zagrożeń jakie niosą ze sobą różne modele konsumpcji;
  • dążenie do spełniania przez producentów żywności oczekiwań konsumentów;
  • kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji;
  • upowszechnianie świadomości ekologicznej wśród konsumentów.

W ramach projektu zorganizowane zostaną:

EKOLOGICZNY DZIEŃ DZIECKA „ŻYJEMY W ZGODZIE Z NATURĄ”
Ekologiczny Dzień Dziecka będzie podsumowaniem przeprowadzonych zajęć z zakresu ekologii w ubiegłych latach w Klubach Edukacyjnych 4H na terenie województwa dolnośląskiego. W imprezie będzie uczestniczyło około 400 dzieci i młodzieży, zainteresowanych tematyką ekologii. Celem imprezy jest obudzenie w dzieciach świadomości ekologicznej i wrażliwości na otaczającą przyrodę, pokazanie proekologicznych wzorców i zachowań. 
Program imprezy obejmować będzie zabawy integracyjne, występy dzieci i młodzieży z Klubów 4H, zabawy pt.: „Jarmark różności”, konkursy o tematyce ekologicznej, ekologiczne warsztaty pt.:” Ekologiczny Teatr – działania twórcze z gazetami”.

DARY JESIENI – KONFERENCJA I KIERMASZ WARZYW, OWOCÓW I KWIATÓW
Wydarzenie będzie składało się z dwóch wzajemnie uzupełniających się imprez: jednodniowej konferencji i kiermaszu. Celem imprezy będzie promocja rolnictwa ekologicznego, produktów wysokiej jakości wytwarzanych tradycyjnymi metodami, bez użycia konserwantów oraz zdrowego stylu życia. Produkcja ekologiczna jest sztuką wymagającą dużej wiedzy i ciągłego doskonalenia warsztatu. Uczestnikami konferencji będą rolnicy prowadzący produkcję rolną zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, zamierzający przestawić swoje gospodarstwo na ekologiczną metodę produkcji oraz zainteresowani tą tematyką okoliczni mieszkańcy. Posiadanie ugruntowanej fachowej wiedzy jest kluczem do sukcesu w prowadzeniu ekologicznej produkcji rolnej i dostarczaniu na nasz rynek tak poszukiwanych wysokiej jakości produktów.
Organizowany równolegle kiermasz z jednej strony ma być promocją rolnictwa ekologicznego i stwarzać możliwość poznania i zaopatrzenia się w produkty oferowane przez gospodarstwa ekologiczne Dolnego Śląska, a z drugiej strony ma dostarczyć wiedzy o ich produkcji, zasadach prawidłowego znakowania oraz umiejętności dokonywania świadomego wyboru wśród wielu produktów oferowanych do sprzedaży.

FESTIWAL PRODUKTÓW Z CERTYFIKATEM
Wydarzenie będzie się składało z jednodniowej konferencji i kiermaszu. W pierwszym dniu odbędzie się konferencja wraz z wystawą prezentującą systemy produkcji a w drugim powiązany tematycznie kiermasz, w zakresie systemów i certyfikatów żywności wysokiej jakości
Konferencja ma na celu przedstawienie systemów jakości żywności, ich oznaczeń i znaczenia dla konsumenta, a także przybliżenie problemów związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności oraz mechanizmów wspierania producentów żywności wysokiej jakości.
Imprezą towarzyszącą konferencji będzie kiermasz na którym będzie można degustować i zakupić produkty wytwarzane w ramach systemów jakości produkcji oraz skorzystać z informacji i porad konsultantów. Ponadto w trakcie kiermaszu uczestnicy będą mieli możliwość utrwalenia graficznych znaków poszczególnych systemów i programów jakości. Stworzy to możliwość nabycia umiejętności rozpoznawania i wyboru właściwych produktów w innych sytuacjach rynkowych. Na kiermaszu przewiduje się stoiska konsultacyjne dotyczące poszczególnych systemów jakości oraz związane ze zdrowym żywieniem i stylem życia.

DZIEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ
W ramach tego wydarzenia zaplanowana jest konferencja wraz z wystawą prezentującą systemy i urządzenia związane z odnawialną energią. Celem konferencji jest promocja „zielonej energii” i upowszechnienie wiedzy na temat jej form i możliwości zastosowania w praktyce.
„Dzień Energii Odnawialnej” planowany jest w czasie, kiedy ciepło i energia nabierają szczególnego znaczenia. Na kiermaszu będzie można zapoznać się w praktyce z energooszczędnymi systemami grzewczymi, wykorzystaniem biomasy i pozyskiwaniem eko –energii. Na stoiskach konsultacyjnych eksperci będą udzielać indywidualnych porad, m.in. dotyczących wyboru systemu ogrzewania domu i gospodarstwa.

Wydawnictwa jakie zostaną zrealizowane w ramach projektu:

Broszura „Ochrona biologiczna roślin w rolnictwie ekologicznym”
Produkcja ekologiczna jest prowadzona bez chemii rolnej, spożywczej i weterynaryjnej, dlatego uzyskane w ten sposób produkty są wolne od ich pozostałości. Prowadzenie takiej produkcji nastręcza jednak dużo problemów gdyż trudno sobie poradzić bez użycia środków chemicznych tak powszechnie używanych w produkcji konwencjonalnej. Broszura ma dostarczyć ekologicznym rolnikom wiedzy na temat biologicznej ochrony roślin, której znajomość ułatwi w trudnych sytuacjach prowadzenie produkcji rolnej.

Broszura „Stan i perspektywy rozwoju energii odnawialnej na Dolnym Śląsku”
W obliczu realnego zagrożenia kryzysem energetycznym konieczne jest poszukiwanie alternatywnych dla kopalin źródeł energii. W broszurze zostanie zaprezentowany sektor zielonej energii, będą omówione definicje odnawialnych źródeł energii, obecny stan rynku oraz możliwości jego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dla gospodarstw rolnych i mieszkańców obszarów wiejskich.

Broszura „Systemy produkcji rolniczej zrównoważone i zintegrowane ze środowiskiem”
Pozyskiwanie coraz bardziej bezpiecznych (zdrowych) surowców żywnościowych w warunkach coraz lepszego poszanowania energii i środowiska na obszarach wiejskich wiąże się z upowszechnianiem i poszanowaniem zasad i wymagań wynikających z przestrzegania dobrych praktyk rolniczych oraz realizacji programów rolno-środowiskowych. W broszurze zostaną zaprezentowane poszczególne systemy, wymagania jakie należy spełnić, aby rozpocząć produkcję w ramach tych systemów oraz korzyści wynikające z ich stosowania.

Broszura „Znaki jakości żywności - prezentacja systemów produkcji i certyfikatów”
Broszura ma na celu przedstawienie systemów jakości żywności, ich oznaczeń i znaczenia dla konsumenta. Zostaną zaprezentowane systemy zgodnie z którymi żywność jest produkowana, problemy związane z bezpieczeństwem i jakością żywności oraz mechanizmy wspierania producentów żywności wysokiej jakości.


Ulotka „ Żywność wysokiej jakości”
krótka charakterystyka systemów i certyfikatów ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji znaków graficznych.


Wartość zadania to 127 372,59 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ‒ 21 857,00 zł. Obsługą całego przedsięwzięcia będą się zajmować pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa we Wrocławiu w ramach swoich obowiązków i zadań statutowych. 


Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.