Integrowana Produkcja Roślin

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Integrowana Produkcja Roślin

Szkolenia dla rolników

 

W ramach działania Szkolenia zawodowego dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, DODR we Wrocławiu podpisał umowę o stworzeniu konsorcjum z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, na przyznanie pomocy w ramach Integrowanej Produkcji Roślin.

Realizacja projektu, a także szkoleń rozpocznie się w IV kwartale 2014 r., czyli od października. W szkoleniu weźmie udział 250 osób, po 125 na każdy etap.

W pierwszym etapie (październik-grudzień), odbędzie się 5 szkoleń (3 szkolenia z produkcji rolniczej, 1 szkolenie z produkcji warzywniczej oraz 1 szkolenie z produkcji sadowniczej).
Drugi etap (styczeń-kwiecień), zostanie zorganizowany według tego samego schematu, co etap pierwszy.

Wszystkie szkolenia odbędą się w Agro obiekt hotelowy należący do DODR we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 4.

Szkolenia są dwudniowe, połączone z zajęciami praktycznymi, wyjazd do Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach na zajęcia z techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin.

Uczestnicy szkolenia mają zapewniony nocleg i wyżywienie, otrzymają również zwrot kosztów dojazdu.

Jedna zgłoszona osoba może uczestniczyć w maksymalnie 3 szkoleniach, po jednym z każdego modułu. W każdym szkoleniu może wziąć udział 25 uczestników.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń będą zamieszczane na stronie internetowej www.dodr.pl w zakładce Projekty oraz w Powiatowych Zespołach Doradców.

PROGRAMY SZKOLEŃ

Integrowana produkcja roślin (Rośliny warzywne)

 • Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin  (0,5 godz.)
 • Lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy (1,5 godz.)
 • Nawożenie integrowanych upraw warzyw (1 godz.)    
 • Ochrona upraw warzyw przed chwastami (2 godz.)     
 • Ochrona upraw warzyw przed chorobami (2,5 godz.)  
 • Ochrona warzyw przed szkodnikami      (2 godz.)
 • Środki ochrony roślin a ochrona środowiska (1 godz.) 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (1 godz.)
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (3 godz.)
 • Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach warzywnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin (0,5 godz.)          
 • Kontrola integrowanej produkcji roślin (1 godz.)
   

Integrowana produkcja roślin (Rośliny sadownicze)

 • Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin (0,5 godz.)
 • Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej (1 godz.)
 • Pielęgnacja gleby (1,5 godz.)
 • Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych (1 godz.)
 • Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami (2 godz.)
 • Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami (3 godz.)
 • Środki ochrony roślin a ochrona środowiska (1,5 godz.)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (1 godz.)
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (3 godz.)
 • Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach sadowniczych zgodnie z   wymaganiami integrowanej produkcji roślin (0,5 godz.)
 • Kontrola integrowanej produkcji roślin (1 godz.)
   

Integrowana produkcja roślin (Rośliny rolnicze)

 • Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin (0,5 godz.)
 • Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin (2 godz.)
 • Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów (1 godz.)
 • Nawożenie integrowanych upraw rolniczych (1 godz.)
 • Ochrona upraw rolniczych przed chorobami (2 godz.)
 • Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami ( 2,5 godz.)
 • Środki ochrony roślin a ochrona środowiska (1,5 godz.)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (1 godz.)
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (3 godz.)
 • Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin (0,5 godz.)
 • Kontrola integrowanej produkcji roślin (1 godz.)

 

Szczegółowy harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie CDR w Brwinowie. : www.cdr.gov.pl/index.php/component/content/article/42-inne/inne/1505-integrowana-produkcja-roslin-harmonogram-szkolen

Szkolenie koordynuje:
Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych  i Doświadczalnictwa

Koordynatorzy operacji:
Monika Miniewska ( monika.miniewska@dodr.pl ), tel. 71 339 80 021/22 wew. 182.
Stanisław Leń (stanislaw.len@dodr.pl), tel. 71 339 80 21/22 wew. 216

 

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Integrowana produkcja roślin” realizowanej przez konsorcjum: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Umowa o przyznanie pomocy nr 00018-6900-FA-1900485/13
w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie
i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podmiot Wdrażający dla działania 111 – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

 

Przydatne informacje na temat programów operacyjnych i funduszy znajdują się na stronach:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.cdr.gov.pl
www.minrol.gov.pl