Integrowana Produkcja Roślin II

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Integrowana Produkcja Roślin

Szkolenia dla rolników

Rozpoczynamy nabór na II etap szkoleń w ramach

Integrowanej produkcji roślin.

W związku z podpisaniem przez DODR we Wrocławiu umowy o stworzeniu konsorcjum z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, na przyznanie pomocy w ramach działania Szkolenia zawodowego dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację operacji „Integrowana produkcja roślin”

Szkolenia realizowane są II etapowo: I etap rozpoczął się w IV kwartale 2014 roku od 1 października do 31 grudnia i zakończył się przeszkoleniem 125 beneficjentów.

II etap rozpoczyna się w I kwartale 2015 r. od 1 stycznie do 30 kwietnia.   

W drugim etapie, wzorem pierwszego odbędzie się 5 szkoleń (3 szkolenia z produkcji rolniczej, 1 szkolenie z produkcji warzywniczej oraz 1 szkolenie z produkcji sadowniczej).

Wszystkie szkolenia odbędą się w Agro obiekt hotelowy należący do DODR we Wrocławiu, przy ul. Zwycięskiej 4.

Szkolenia są dwudniowe, połączone z zajęciami praktycznymi, wyjazd do Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach na zajęcia z techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin.

Uczestnicy szkolenia mają zapewniony nocleg i wyżywienie, otrzymają również zwrot kosztów dojazdu.

Jedna zgłoszona osoba może uczestniczyć w maksymalnie 3 szkoleniach, po jednym z każdego modułu. W każdym szkoleniu może wziąć udział 25 uczestników.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń będą zamieszczane na stronie internetowej www.dodr.pl w zakładce Projekty oraz w Powiatowych Zespołach Doradców.

Harmonogram szkoleń:

Rośliny rolnicze:
15-16.01.2015r. (nabór zamknięty)
22-23.01.2015r.
05-06.03.2015r

Rośliny warzywne
05-06.02.2015r.

Rośliny sadownicze
19-20.02.2015r.

 

Pierwszy dzień  szkolenia rozpoczyna się o godzinie 10.00.

PROGRAMY SZKOLEŃ

Integrowana produkcja roślin (Rośliny warzywne)

 • Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin        (0,5 godz.)
 • Lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy (1,5 godz.)
 • Nawożenie integrowanych upraw warzyw (1 godz.)    
 • Ochrona upraw warzyw przed chwastami (2 godz.)     
 • Ochrona upraw warzyw przed chorobami (2,5 godz.)  
 • Ochrona warzyw przed szkodnikami      (2 godz.)
 • Środki ochrony roślin a ochrona środowiska (1 godz.) 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (1 godz.)
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (3 godz.)
 • Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach warzywnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin (0,5 godz.)          
 • Kontrola integrowanej produkcji roślin (1 godz.)

 

Integrowana produkcja roślin (Rośliny sadownicze)

 • Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin (0,5 godz.)
 • Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej (1 godz.)
 • Pielęgnacja gleby (1,5 godz.)
 • Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych (1 godz.)
 • Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami (2 godz.)
 • Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami (3 godz.)
 • Środki ochrony roślin a ochrona środowiska (1,5 godz.)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (1 godz.)
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (3 godz.)
 • Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach sadowniczych zgodnie z   wymaganiami integrowanej produkcji roślin (0,5 godz.)
 • Kontrola integrowanej produkcji roślin (1 godz.)

 

Integrowana produkcja roślin (Rośliny rolnicze)

 • Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin (0,5 godz.)
 • Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin (2 godz.)
 • Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów (1 godz.)
 • Nawożenie integrowanych upraw rolniczych (1 godz.)
 • Ochrona upraw rolniczych przed chorobami (2 godz.)
 • Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami ( 2,5 godz.)
 • Środki ochrony roślin a ochrona środowiska (1,5 godz.)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) (1 godz.)
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin (3 godz.)
 • Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin (0,5 godz.)
 • Kontrola integrowanej produkcji roślin (1 godz.)

 

Szczegółowy harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie CDR w Brwinowie : www.cdr.gov.pl/index.php/component/content/article/42-inne/inne/1505-integrowana-produkcja-roslin-harmonogram-szkolen

Szkolenie koordynuje:
Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych  i Doświadczalnictwa

Koordynator operacji:
Monika Miniewska ( monika.miniewska@dodr.pl ), tel. 71 339 80 021/22 wew. 182.

 

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji „Integrowana produkcja roślin” realizowanej przez konsorcjum: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Umowa o przyznanie pomocy nr 00018-6900-FA-1900485/13
w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie
i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podmiot Wdrażający dla działania 111 – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

 

Przydatne informacje na temat programów operacyjnych i funduszy znajdują się na stronach:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.cdrgov.pl 
www.minrol.gov.pl