Ekologia bez granic

EKOLOGIA BEZ GRANIC

„Ekologia bez granic” to cykl przedsięwzięć których tematem przewodnim jest edukacja ekologiczna, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. 
Założenia projektu są realizowane organizację szeregu imprez o charakterze ekologicznym:

 

I. Kiermasz Ekologiczny – to jednodniowe targi masowe /wrzesień 2015 r./ organizowane na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, jako wystawa rolnictwa ekologicznego i prezentacja organizacji ekologicznych (zdrowa żywność, urządzenia i sprzęt proekologiczny, stoiska zielarsko-medyczne, oferta agroturystyczna). Uczestnicy Kiermaszu będą mieli możliwość zrozumienia różnic między rolnictwem konwencjonalnym i ekologiczny, a także skosztowania i zakupu ekologicznych produktów rolnych. 
Podczas trwania przedsięwzięcia zostaną zorganizowane i rozstrzygnięte następujące konkursy.

1/„EkoRękodzieło” twórcy ludowi z terenu powiatu jeleniogórskiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego 2/ ”Pamiątka ekologiczna” dla dzieci i młodzieży z Klubów 4H również z obszaru powiatów jeleniogórskiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego

3/ dwa konkursy „Wiedzy ekologicznej” i na wybór „Baby ekologicznej” będą adresowane do wszystkich uczestników kiermaszu ekologicznego w Jeleniej Górze

4/ konkurs na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2015 roku” o zasięgu wojewódzkim dla rolników ekologicznych.

 

II. EkoWarsztaty – to cykl siedmiu 1-dniowych, spotkań edukacyjnych rolników, dzieci, młodzieży oraz doradców. Celem organizacji tych przedsięwzięć będzie edukacja ekologiczna i regionalna. EkoWrasztaty zamierzamy zorganizować w gospodarstwie agroturystycznym położonych na obszarze Natura 2000 w miejscowości Komarno w październiku 2015 roku. Tematyka spotkań będzie obejmowała zagadnienia z zakresu bioróżnorodności na Obszarze Natura 2000.

EkoWarsztaty składać się będą z części teoretycznej i praktyczno-warsztatowej, pierwsza dotyczyć będzie rozwoju turystyki wiejskiej i zasad zrównoważonego rozwoju, część druga rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla obszarów proekologicznych. Prowadzącymi warsztaty będą botanicy/ornitolodzy posiadający uprawniania eksperckie oraz rolnik ‒ właściciel gospodarstwa agroturystycznego.

IV. EkoForum – planowane jako podsumowanie dotychczas podjętych działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska. 

Wartość zadania 31.527,00 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 11.500,00 zł. 
Obsługą całego przedsięwzięcia zajmować się będą pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa we Wrocławiu w ramach swoich obowiązków i zadań statutowych, jest to duży koszt własny, który nie został wykazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W ramach realizowanego zadania wydrukowane zostaną również plakaty i zaproszenia na Kiermasz Ekologiczny.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.
www.fos.wroc.pl