XXIX Kiermasz Ekologiczny

XXIX Kiermasz Ekologiczny w Jeleniej Górze

To zadanie którego tematem przewodnim jest edukacja ekologiczna, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. 
Założenia projektu realizujemy poprzez organizację imprezy o charakterze ekologicznym.

 

XXIX Kiermasz Ekologiczny – to jednodniowe targi masowe (zorganizowane 10 września 2016 r.) na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze, jako wystawa rolnictwa ekologicznego i prezentacja organizacji ekologicznych (zdrowa żywność, urządzenia i sprzęt proekologiczny, stoiska zielarsko-medyczne, oferta agroturystyczna). Uczestnicy Kiermaszu mają możliwość zrozumienia różnic między rolnictwem konwencjonalnym i ekologicznym, a także skosztowania i zakupu ekologicznych produktów rolnych.

 Podczas trwania przedsięwzięcia zorganizowano i rozstrzygnięto następujące konkursy.

  • „EkoRękodzieło” twórcy ludowi z terenu powiatu jeleniogórskiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego,
  • "Pamiątka ekologiczna” dla dzieci i młodzieży z Klubów 4H również z obszaru powiatów jeleniogórskiego, bolesławieckiego, kamiennogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego,
  • dwa konkursy „Wiedzy ekologicznej” i na wybór „Chłopa ekologicznego” adresowane do wszystkich uczestników kiermaszu ekologicznego w Jeleniej Górze,
  • wojewódzki konkurs na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2016 roku” (2 kategorie) dla rolników ekologicznych.

Wartość zadania to 14 839,07 zł, w tym dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 4 000,00 zł. 

Obsługą przedsięwzięcia zajmują się pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ramach swoich obowiązków i zadań statutowych, jest to duży koszt własny, który nie został wykazany w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W ramach realizowanego zadania wydrukowano również zaproszenia na XXIX Kiermasz Ekologiczny.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.
www.wfosigw.wroclaw.pl