Operacja „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt w województwie dolnośląskim”

Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt w województwie dolnośląskim

Podsumowanie cyklu szkoleń
 

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zrealizował w marcu ostatnie bezpłatne szkolenie dla rolników w ramach operacji „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt w województwie dolnośląskim”.

Celem operacji było upowszechnienie wiedzy w zakresie nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt, które miało służyć rozwojowi umiejętności zawodowych rolników województwa dolnośląskiego i obejmowało tematykę związaną z technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej w zakresie nowoczesnego chowu świń i bydła mięsnego.

Podczas pięciu szkoleń zorganizowanych w lutym i marcu 2019 r., na terenie powiatów kamiennogórskiego, górowskiego, lubińskiego, wrocławskiego i kłodzkiego, przeszkolono 150 osób. Zakres programowy szkoleń obejmował m. in. informacje dotyczące nowoczesnego chowu świn i bydła mięsnego, doboru ras do hodowli, prawidłowego żywienia czy dobrostanu zwierząt. Uczestnikom przedstawiono m.in. minimalne wymagania bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, podstawowe wiadomości na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, kompetencje instytucji w realizacji działań na rzecz ochrony antybiotyków oraz zasady dotyczące rozważnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i nocleg, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu. Szkolenia zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania M01 „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Izabela Liskowiak-Jaremko, DODR