Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej – szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt.

Jednym z obowiązków wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ciążącym na wszystkich beneficjentach, realizujących interwencję I.4.6 Ekoschemat - Dobrostan zwierząt jest konieczność przeszkolenia z metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

Od 2024 roku każdy ROLNIK, który będzie deklarował płatność w ramach Ekoschematu "Dobrostan zwierząt" musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu ograniczenia stosowania antybiotyków.

Szkolenie takie należy odbyć w terminie do 21 marca 2025 roku.

Szkolenie dostępne będzie na platformie Moodle. Dla rolników, którzy nie będą mogli ukończyć szkolenia w formie online, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu zorganizuje szkolenia stacjonarne. Szczegółowy harmonogram szkoleń zamieszczono poniżej.

Szkolenia będą bezpłatne i zakończą się wydaniem każdemu uczestnikowi stosownego zaświadczenia, które będzie honorowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia należy dostarczyć w formie elektronicznej do ARiMR, przez platformę PUE. 

Szkolenie jest dostępne na platformie Moodle. Aby wziąć udział w szkoleniu należy nacisnąć poniższy link "ROZPOCZNIJ SZKOLENIE", który przekieruje na platformę Moodle.

ROZPOCZNIJ SZKOLENIE

Osoby do kontaktu: 

Agnieszka Rybarska-Postrach, Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, tel: 71 339 80 21 wew. 194, e-mail: agnieszka.rybarska@dodr.pl
Karolina Gabryś, Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, tel: 71 339 80 21 wew. 194, e-mail: karolina.gabrys@dodr.pl

  • Plik do pobrania: HARMONOGRAM | pdf, 304.82 Kb | Pobierz