Lista Odmian Zalecanych do uprawy dla Dolnego Śląska – zboża jare i ziemniaki - marzec 2016

Odmiany roślin uprawnych mogą znaleźć się na LOZ tylko, jeżeli przez co najmniej dwa lata badań prowadzonych w naszym województwie osiągną dobre i stabilne plony oraz cechują się dobrą odpornością na choroby, a w przypadku odmian ozimych również dobrą zimotrwałością.

Członkowie Dolnośląskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), w skład którego wchodzą przedstawiciele nauki rolniczej, samorządu województwa, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, pracownicy Stacji i Zakładów COBORU oraz przedstawiciele producentów, spotkali się, aby ustalić dobory odmian do doświadczeń z roślinami jarymi oraz Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie Dolnego Śląska.

Po wysłuchaniu głosów i wniosków członków zespołu, w głosowaniu zostały ustalone Listy Odmian Zalecanych na rok 2016. Poniżej przedstawiam krótką charakterystyke odmian które znalazły się na tej liście. Część z nich jest zalecana już od kilku lat, ale mamy również kilka nowości. Obok nazwy odmiany podaję liczbę lat na LOZ.

 

TYBALT
Odmiana jakościowa (grupa A)

Odporność na ważniejsze choroby średnia, przy dużej na mączniaka i dość dużej na rdzę brunatną. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie zsypnym mała. Liczba opadania średnia, zawartość białka mała, wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ilość glutenu dość duża. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. (W sezonie 2001/2002 testowana również w serii badań wstępnych z pszenicą ozimą, w których dała plon nieco wyższy od Tonacji. Mogłoby to wskazywać na jej przydatność do bardzo wczesnych siewów wiosennych).

 

KANDELA
Odmiana jakościowa (grupa A)

Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i żółtą – duża, na septoriozę liści i plew – średnia, na brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duże. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

ARABELLA
Odmiana jakościowa (grupa A)

Odporność na mączniaka i rdzę żółtą duża, na rdzę brunatną dość duża, na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość liści – średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

KWS TORRIDON
Odmiana jakościowa (grupa A)

Odporność na rdzę brunatną i rdzę żółtą – duża, na septoriozę liści i brunatną plamistość liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

HARENDA
Odmiana chlebowa (grupa B)

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na rdzę brunatną – duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie dość duże, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

 

KWS OLOF
Odmiana typu pastewnego

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość – dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i plamistość siatkową – średnia. Rośliny średnio wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość małe, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętne. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

 

IRON
Odmiana typu pastewnego

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na rdzę jęczmienia dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, na mączniaka prawdziwego – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

 

ELLA
Odmiana typu pastewnego

Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i czarną plamistość – dość duża, na głownię pylącą – średnia, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość mała.

 

OBEREK
Odmiana typu pastewnego

Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na czarną plamistość dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia, na rynchosporiozę dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość duża, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna

 

DUBLET

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na rynchosporiozę duża, na septoriozę liści i plew oraz na inne choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka i fuzariozę kłosów ‒ przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka w ziarnie dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

 

MILKARO

Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechnicznym nieco poniżej średniej dla gatunku. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną duża, na fuzariozę kłosów dość duża, na septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła ‒ przeciętna, na rynchosporiozę dość mała, na brunatną plamistość liści bardzo mała. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

MAZUR
Odmiana pastewna

Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na rdzę brunatną duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozę liści i fuzariozę kłosów – dość duża, na mączniaka prawdziwego i brunatną plamistość liści – średnia, na septoriozę plew dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

ARAB

Odmiana żółtoziarnista, o dość dużej odporności na helmintosporiozę, średniej na rdzę źdźbłową i septoriozę liści, dość małej na mączniaka i na rdzę wieńcową. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. Ziarno o dużym do bardzo dużego udziale łuski, dość dużej masie 1000 ziaren, dość dużej gęstości, dość dobrym wyrównaniu oraz średniej zawartości białka i małej tłuszczu. Plonuje dość dobrze.

 

BINGO

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski bardzo duży. Odporność na mączniaka i rdzę wieńcową – dość duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści – przeciętna. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, dojrzewania przeciętny. Udział łuski bardzo mały, masa 1000 ziaren bardzo duża, gęstość w stanie zsypnym średnia, wyrównanie ziarna dość dobre. Zawartość białka przeciętna, tłuszczu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

 

HAKER

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski duży do bardzo dużego. Odporność na rdzę wieńcową dobra do bardzo dobrej, na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści – średnia. Rośliny o średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania późny do bardzo późnego, termin dojrzewania dość późny. Udział łuski mały, masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie małe do bardzo małego. Gęstość ziarna w stanie zsypnym mała do bardzo małej. Zawartość białka mała, tłuszczu bardzo mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

 

SIWEK

Odmiana nieoplewiona, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską, jak i bez łuski, znacznie powyżej odmiany Polar. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na helmintosporiozę dość duża, na septoriozę liści średnia, na rdzę źdźbłową dość mała, na rdzę wieńcową mała. Rośliny dość niskie, o przeciętej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. W stosunku do odmiany Polar charakteryzuje się podobnym udziałem ziaren oplewionych, mniejszą masą 1000 ziaren, lepszym wyrównaniem, mniejszą gęstością ziarna w stanie zsypnym, mniejszą zawartością białka i tłuszczu. Odporność na zakwaszenie gleby przeciętna.

 

KOMFORT

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską duży do bardzo dużego, bez łuski bardzo duży. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na helmintosporiozę, septoriozę liści, rdzę wieńcową i źdźbłową – średnia.            Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski dość mały, masa 1000 ziaren średnia, gęstość w stanie zsypnym średnia, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka dość mała, tłuszczu duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

 

Ziemniaki

Listy Odmian Zalecanych w grupach wczesności ziemniaka jadalnego. Listy te są tworzone na podstawie doświadczeń prowadzonych w czterech województwach ‒ dolnośląskim, opolskim, śląskim i łódzkim.

 

DENAR

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłoowalne do owalnych, oczka płytkie do średnio płytkich, skórka żółta, miąższ żółty do jasnożółtego.

Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy Y i liściozwoju, podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju.

 

LORD

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego, o dobrym smaku. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Bulwy duże do bardzo dużych, okrągłoowalne do owalnych, oczka płytkie do średnio płytkich, skórka żółta, miąższ jasnożółty. Odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy y i liściozwoju, podatna na zarazę ziemniaka. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

 

MIŁEK

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Polecana głównie do bezpośredniego spożycia. Daje duży plon bulw. Szybkie tempo gromadzenia plonu predestynuje tę odmianę do uprawy na wczesny zbiór. Bulwy duże, okrągłoowalne, kształtne, o dość płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Ciemnienie miąższu surowego bardzo małe, po ugotowaniu nie występuje. Zawartość skrobi średnio 14%. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Odporna na wirusa Y oraz średnio odporna na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju.

 

VIVIANA

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym, o dobrym smaku. Bulwy duże, bardzo kształtne, okrągłoowalne o bardzo płytkich oczkach, żółtej skórce i żółtym miąższu. Dość plenna, o przeciętnym tempie gromadzenia plonu. Odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y i liściozwoju, bardzo podatna na porażenie zarazą ziemniaka.

 

ARIELLE

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Daje duże plony bulw zarówno w najwcześniejszym terminie zbioru (40 dni po wschodach), jak i po zakończeniu wegetacji. Duży udział plonu handlowego w plonie ogólnym. Bulwy bardzo duże do dużych, owalne, o regularnym kształcie, płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Miąższ zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Zawartość skrobi średnio 13%. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Podatna na wirusa Y, średnio odporna na wirusa liściozwoju. Bardzo podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

 

VINETA

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do sałatkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Bulwy bardzo duże o płytkich oczkach, okrągłe, skórka żółta, miąższ żółty. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego i wirusy Y i liściozwoju, podatna na zarazę ziemniaka. Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

 

BELLAROSA

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Bardzo plenna, o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie ogólnym. Tworzy bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, bardzo kształtne, o płytkich oczkach. Skórka czerwona, miąższ żółty. Miąższ zarówno surowy, jak i po ugotowaniu nie ciemnieje. Zawartość skrobi w bulwach średnio 12%. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Średnio odporna na wirusa Y oraz odporna na wirusa liściozwoju. Bardzo podatna na zarazę ziemniaka. Odmiana przydatna do uprawy na terenie całego kraju; w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

 

MICHALINA

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne o regularnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtym miąższu. Odmiana plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika ziemniaczanego i wirusa Y, podatna na liściozwój i zarazę ziemniaka.

 

GWIAZDA

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne o regularnym kształcie, płytkich oczkach, żółtej skórce i jasnożółtej do żółtej barwie miąższu. Dość plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika ziemniaczanego oraz na wirusy Y i liściozwoju, podatna na zarazę ziemniaka.

 

IGNACY

Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dość dobrym smaku. Bulwy duże, okrągłoowalne o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu jasnożółta. Plenność dobra, duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusy Y i liściozwoju duża, na zarazę ziemniaka mała. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

 

SATINA

Odmiana jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o bardzo dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, bardzo kształtne, o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y i odporna na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie przez zarazę ziemniaka. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju, w rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

 

TAJFUN

Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do mączystego. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi, o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Bardzo plenna o bardzo dużym udziale frakcji handlowej w plonie. Odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy, średnio odporna na zarazę ziemniaka.

 

MALAGA

Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o dobrym smaku. Bulwy duże, o dość regularnym kształcie, płytkich oczkach i żółtej skórce. Barwa miąższu jasnożółta. Plenność dobra, o dużym udziale frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y i liściozwoju duża, podatna na zarazę ziemniaka. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

 

JELLY

Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Charakteryzuje się bardzo dużymi, owalnymi bulwami, kształtnymi, o bardzo płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusy i zarazę ziemniaka. W rejonach dużego zagrożenia wirusami wymaga częstej wymiany sadzeniaków.

 

MONDEO

Odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, o dość dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o regularnym kształcie i płytkich oczkach. Skórka żółta, miąższ kremowy. Plenność bardzo duża, duży udział frakcji handlowej w plonie ogólnym. Odporność na wirusa Y i liściozwoju oraz na zarazę ziemniaka mała do średniej. Odmiana odporna na patotyp Ro1 mątwika ziemniaczanego.

Adam Skórka
Inspektor COBORU, SDOO Zybiszów