Lider Dolnośląski - 2013

W środę 25 września, podczas IX Dolnośląskiego Forum Kobiet – Wieś pełna inwencji, odbyło się podsumowanie IX edycji wojewódzkiego konkursu Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej, w ramach krajowego konkursu Kryształowej Koniczyny.

Konkurs, zorganizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, miał na celu wyróżnienie ludzi wspierających różnego rodzaju inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju wsi, gminy, powiatu, regionu i uhonorowanie pracy społecznej osób wspierających oświatę pozaszkolną na wsi. Spośród nagrodzonych wybrano lidera wiejskiego z  Dolnego Śląska, który został zgłoszony do krajowej edycji konkursu.

Jurorzy oceniali osiągnięcia liderów w pracy społecznej na rzecz środowisk wiejskich,

zakres oddziaływania na środowisko i efekty podjętych działań oraz nowatorskie osiągnięcia w animacji środowiska, potwierdzone wycinkami prasowymi.

Dziesiątka dolnośląskich liderów została uhonorowana kryształowymi statuetkami, które wręczali Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz i Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Ryszard Czerwiński.

Liderem IX edycji  wojewódzkiego konkursu Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej została Elżbieta Ulatowska z powiatu kłodzkiego, która działa na rzecz obszarów wiejskich od ponad dwudziestu lat. I to właśnie ona będzie reprezentować Dolny Śląski w krajowym konkursie Kryształowej Koniczyny.

Ewa Wróbel DODR we Wrocławiu