Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Komórki organizacyjne DODR we Wrocławiu

 


Centrala    Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego   Komórki organizacyjne


Dział Księgowości

Magdalena Ostaszewska - Główny Księgowy
tel. 71 339 80 21 wew. 110

Anna Ciupa - Z-ca Głównego Księgowego - Kierownik Działu Księgowości
tel. 71 339 80 21 wew. 132

Dział Kadr i Organizacji Pracy

Dorota Rycerz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 130

Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Urszula Kozaczuk - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 185

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

Monika Stróżyk - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 217

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Małgorzata Wajtkus - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 160 

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Izabela Michniewicz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 150 

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

Ewa Bieńkowska - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 197

Dział Teleinformatyki

Lilianna Grzesiewicz - p.o. Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 220

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Anna Gudz - Kierownik
tel. 71 339 80 21 wew. 200

Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej

tel. 71 339 80 21 wew. 180

Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Andrzej Kędzia
tel. 71 339 80 21 wew. 446

Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji,
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Konrad Karykowski
tel. 71 339 80 21 wew. 218

Audytor wewnętrzny

Mariusz Więch
tel. 71 339 80 21

Koordynator do Spraw Dostępności

Konrad Karykowski
tel. 71 339 80 21 wew. 218, kom. 607 306 586


 

Zmodyfikowano: 11.10.2021