Konferencja: „Wyzwania i kierunki rozwoju ekologii i ochrony środowiska w rolnictwie w nowej perspektywie budżetowej” projekt „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” 21-22.06.2012r., Piechowice

 

 

W ramach projektu Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniach 21-22 czerwca 2012 roku w Piechowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Wyzwania i kierunki rozwoju ekologii i ochrony środowiska w rolnictwie w nowej perspektywie budżetowej”. Konferencję zorganizował partner wiodący projektu - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, zamykając tym samym cykl działań zaplanowanych wspólnie z parterami projektu tj. Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz Międzynarodowym Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy EkoConnect. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich, rolnicy z Dolnego Śląska i Saksonii, przedstawiciele stowarzyszeń i gospodarstw agroturystycznych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Federalnego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów z Bonn, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - oddział Jelenia Góra, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego- Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze oraz doradcy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
Po powitaniu uczestników i zaproszonych gości przez Lead Partnera głos zabrali przedstawiciele strony niemieckiej pan Norbert Eichkorn – prezydent Saksońskiego Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii z Drezna oraz pan dyrektor Bernhard Jansen z EkoConnect
Celem projektu było skupienie środowisk związanych z działalnością rolniczą i ochroną środowiska na terenach przygranicznych oraz partnerska koegzystencja Saksonii i Dolnego Śląska, dlatego też do zaprezentowania różnych kierunków i wyzwań jakie niesie rozwój ekologii i ochrony środowiska w rolnictwie w nadchodzącej nowej perspektywie zaproszono prelegentów z obu regionów. Podczas wykładów poruszone zostały zagadnienie obejmujące aktualny stan negocjacji reformy Wspólnej Polityki Rolnej w Brukseli – zazielenienie i aspekty ochrony środowiska, omówiono dotychczasową realizację POWT Polska – Saksonia 2007-2013 wraz z założeniami dla perspektywy 2014-2020. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się problematyka dotycząca Programu wsparcia dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem nowej perspektywy 2014-2020.
W godzinach popołudniowych uczestnicy konferencji wybrali się do Chaty Walońskiej w Szklarskiej Porębie, gdzie wzięli czynny udział w warsztatach specjalistycznych pt. „Warsztaty przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i ochrony środowiska w Karkonoszach”.
Drugi dzień przeznaczony został na wystąpienia rolników, którzy mieli okazję podzielić się z uczestnikami praktyczną wiedzą ekologiczną i przyrodniczą zdobytą w projekcie Dolnośląsko–Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a przełożoną następnie na dobre praktyki stosowane w swoich gospodarstwach. Konferencję zakończono warsztatami prowadzonymi przez partnerów niemieckich, którzy w dwóch grupach szukali konkretnych rozwiązań dla aktualnych problemów z jakimi borykają się gospodarstwa rolne w obszarze ochrony przyrody oraz jak powinno wyglądać rolnictwo w programach rolnośrodowiskowych w Saksonii i Polsce w następnych okresach finansowania. Podczas konferencji została również podpisana umowa kooperacyjna dotycząca dalszej współpracy pomiędzy dotychczasowymi podmiotami biorącymi czynny udział w projekcie. Jak wynika z przeprowadzonej wśród uczestników ankiety ewaluacyjnej konferencja spotkała się z dużym uznaniem.

Barbara Borysewicz DODR we Wrocławiu

logo funduszy europejskich