Konferencja 'Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich'

Ponad 50 osób wzięło udział w konferencji Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wydarzenie, zorganizowane we wtorek 10 marca w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, było skierowane do osób zainteresowanych możliwością uzyskania wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020 na pozarolniczą działalność gospodarczą na obszarach wiejskich oraz do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania.
 
W programie konferencji znalazły się zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej, czy zasady przyznawania wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej. Podczas spotkania wykładowcy omawiali także warunki przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, w tym obowiązujące dokumenty aplikacyjne i biznesplan oraz produkty i usługi służące przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych związanych z realizacją inwestycji w gospodarstwie rolnym. Wykłady wygłosili przedstawiciele KRUS, ARiMR, UMWD i SGB.
Podczas szkolenia poruszono także temat dotyczący zapobiegania wysoce zjadliwiej grypie ptaków, w tym zasady bioasekuracji, które przedstawiła lek. wet. Joanna Gozdecka z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

Prezentacje z KONFERENCJI:

 - Adresy do LGD (xlsx - 60 KB)

 - Harmonogram naboru wniosków (xlsx - 29 KB)

Dokumentacja aplikacyjna (PDF - 1.41 MB)

Biznesplan dla Podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (PDF - 1.28 MB)

 

Ryszard Targosz DODR