Konferencja „Rolnictwo 2020” w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska”

 

 

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii zorganizował w dniu 24 marca 2011r. konferencję poświęcona przyszłym strategiom i wymaganiom stojącym przed rolnictwem. Konferencja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal (Ostritz, Saksonia) i uczestniczyli w niej przedstawiciele branży rolnej oraz instytucji zaangażowanych w podejmowaną tematykę.

Prezentacje wygłosili eksperci zarówno z niemieckiej, jak i polskiej strony granicy. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawił w jaki sposób postępuje społeczno-ekonomiczna modernizacja obszarów wiejskich i jak dolnośląskie rolnictwo przygotowuje się na przyszłość. Z kolei przedstawiciel Saksońskiego Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii omówił gospodarcze, ekologiczne i przestrzenne wyzwania saksońskiego rolnictwa oraz podejmowane działania wspierające. Podczas kolejnych wystąpień zaprezentowano dotychczasowe wyniki badań rynkowych, globalne kierunki zmian dotyczące wytwarzania produktów rolnych i zapotrzebowania na nie, oraz wpływ wybranych czynników na ceny produktów rolnych. Mówiono o wzroście popytu na energię i w jaki sposób to zjawisko będzie oddziaływać na produkcję w regionie. Zwrócono uwagę na konieczność dostosowywania się do zmian wynikających z postępujących zmian klimatu – temperatury, okresu wegetacji roślin, poziomu opadów itp. Zaprezentowano również zalety rolnictwa ekologicznego oraz szansę jaką stwarza dla rozwój obszarów wiejskich.

Była to druga z kolei konferencja zorganizowana w ramach projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Prezentacje do pobrania:

  • Plik do pobrania: 1_4.pdf | pdf, 3.73 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 2_3.pdf | pdf, 8.9 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 3_3.pdf | pdf, 3.66 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 4_3.pdf | pdf, 2.88 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 5_3.pdf | pdf, 4.3 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 6_1.pdf | pdf, 3.07 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 7_0.pdf | pdf, 8.97 Mb | Pobierz
  • Plik do pobrania: 8_0.pdf | pdf, 1.59 Mb | Pobierz
logo funduszy