Konferencja regionalna Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska, 24.10.2013

Ponad sto osób wzięło zdobywało wiedzę, czym są biogazownie, skąd wziąć pieniądze na ich budowę i jaki jest wpływ tego typu obiektów na rolnictwo oraz na obszary wiejskie. W czwartek 24 października, w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyła się regionalna konferencja Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska, zorganizowana przez Ośrodek i Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Dolnośląska konferencja była jednym z dziewiętnastu tego typu wydarzeń, zorganizowanych w Polsce. To element projektu „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska ‒ ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest jak najszersza edukacja dotycząca biogazowni ‒ informowanie o tym, jaki jest ich wpływ na rolnictwo i obszary wiejskie oraz przełamywanie stereotypów, jakie funkcjonują w polskim społeczeństwie na temat budowy tego typu obiektów. Odbiorcami tych działań są mieszkańcy wsi, doradcy rolni, rolnicy, przedstawiciele lokalnych władz, przedsiębiorcy z sektora energetyki oraz lokalne media.

Uczestnikami konferencji byli rolnicy, przedstawiciele samorządów, lokalni przedsiębiorcy, a także potencjalni inwestorzy i lokalne media. Gości przywitała zastępca dyrektora DODR we Wrocławiu Bożena Maziarska. Prezes Zarządu FDPA Monika Szymańska przedstawiła założenia projektu, specjalistów ds. Odnawialnych Źródeł Energii w DODR oraz organizację Punktów Konsultacyjnych ds. OZE, funkcjonujących przy Powiatowych Zespołach Doradców.

Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Maciej Kapalski z Departamentu Energii Odnawialnej mówił o rozwoju biogazowni w świetle postanowień polityki energetycznej Polski do 2030 roku. Pełnomocnik Zarządu WFOŚiGW Zdzisław Rzewuski poinformował uczestników, jakie są dostępne źródła finansowania biogazowni.

W programie konferencji znalazły się zagadnienia dotyczące rodzajów biogazowni z uwzględnieniem specyfiki regionu i dostępności substratu, przykłady inwestycji realizowanych na terenie województwa. Wykładowcy poruszali aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne związane z procesem inwestycyjnym oraz wskaźniki i możliwości pozyskania surowców z uwzględnieniem źródeł finansowania budowy tego typu inwestycji.

Program jednodniowej konferencji to cztery bloki tematyczne, za które odpowiadało czterech prowadzących:

  • Rodzaje biogazowni z uwzględnieniem specyfiki regionu i dostępności substratu – dr inż. Ryszard Szpadt, Politechnika Wrocławska,
  • Aspekty prawne związane z biogazowniami – Łukasz Wilczyński konsultant w zakresie biogazowi,
  • Aspekty ekonomiczne ‒ Jak poprawić opłacalność procesu? ‒ Rafał Tomala konsultant w zakresie biogazowni,
  • Uwarunkowania społeczne związane z biogazowniami – Ryszard Targosz specjalista ds. OZE z DODR

Podczas konferencji o biogazowniach mówili także praktycy, czyli przedstawiciele trzech biogazowni wybudowanych w województwie dolnośląskim ‒ Wojciech Tesarczyk z firmy Mutag Polska Sp. z o.o. z Rybnika, wykonawca biogazowni w Gorzesławiu, Michał Łupiński z Biogazowni Cargill Poland Sp. z o.o. na Bielanach Wrocławskich oraz Zygmunt Gancarz z Biogazowni Südzucker S.A. w Strzelinie. Dyskusja toczyła się wokół i trudności formalno –prawnych, na które natykają się osoby zainteresowane realizacją inwestycji biogazowych.

W przerwie uczestnicy konferencji obejrzeli film zrealizowany przez TVP Lublin „Biogazownie szansą dla rozwoju Lubelszczyzny”. Goście mogli także korzystać z porad doradców DODR ds. OZE w zakresu inwestycji biogazowych w punkcie konsultacyjnym.
Każdy uczestnik konferencji otrzymał materiały szkoleniowe oraz podręcznik „Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska” wydany przez FDPA oraz Poradnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Ryszard Targosz DODR we Wrocławiu